Stor ensamhet i äldreomsorgen
Nyheter | Larm

Stor ensamhet i äldreomsorgen

Nästan sex av tio äldre med äldreomsorg besväras av ensamhet. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-18

Av de 58 procent som uppger att de lider av ensamhet svarar 43 procent att det sker ibland, medan 15 procent säger att de ofta har denna känsla.

Ett annat resultat i undersökningen visar att var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla.

Alla har frågan

Resultaten finns i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” och bygger på svar från 135 085 äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Alla med äldreomsorg – 217 587 personer – har fått möjlighet att svara. 62 procent har gjort det.

Svag grupp

I år har Socialstyrelsen valt att analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper.

– de som har svarat att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest
– de som säger sig ofta besväras av ensamhet
– de som känner sig otrygga

– Det här är personer som man behöver få upp ögonen för inom äldreomsorgen. Målet är att alla äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad, säger enhetschef Stina Hovmöller på Socialstyrelsen.

Missnöjda med maten

Undersökningen visar bland annat att de äldre som upplever dåligt välbefinnande i större utsträckning än övriga äldre med äldreomsorg uppger att det är svårt att påverka när personalen kommer.

De svarar också i högre grad att de är mer missnöjda med möjligheten till utomhusvistelse och med måltiderna.

Orsaker bakom

Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen, pekar på flera tänkbara förklaringar till ängslan, oro och ångest.

kroppslig sjukdom

mindre fysisk aktivitet

brister i kosten

bieffekter av läkemedel

förlust av en partner

att man inte längre har samma rörlighet

man saknar kontakt med vänner och bekanta

brister i bemötande

liten möjlighet att påverka förändringar

Dölj faktaruta

13 500 individer

Socialtjänstlagen säger att alla med äldreomsorg ska ha rätt att känna välbefinnande. När tio procent av de svarande uppger svåra besvär av oro och ångest så motsvarar det 13 500 individer.
Tio procent av samtliga äldre med äldreomsorg – 217 587 personer – utgör nästan 22 000 individer.

Mer kompetens

Socialstyrelsen hoppas nu att resultaten från undersökningen kan användas av äldreomsorgen i kommunerna för att utveckla sitt arbete.

– Man kan exempelvis se till att personalen har kompetens att upptäcka om en äldre person inte mår så bra. Ibland kanske den äldre har svårt att uttrycka detta och i stället kanske man säger att man har ont någonstans.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Men majoriteten är nöjd

• Majoriteten av de äldre med äldreomsorg har uppgett positiva svarsalternativ för de flesta frågor. Exempelvis anser 78 procent med hemtjänst och 85 procent i särskilt boende att det är lätt att få tag på personalen vid behov. Och 82 procent med hemtjänst respektive 73 procent i särskilt boende anser att personalen alltid eller ofta har tid att utföra sitt arbete.

• Totalt 52 procent av de äldre i äldreomsorgen uppger att de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest, varav 43 procent upplever lätta besvär och 9 procent svåra besvär.

• De flesta, 86 procent, som bor hemma med stöd av hemtjänst eller i särskilt boende uppger att de känner sig trygga. 10 procent känner sig varken trygga eller otrygga och 4 procent känner sig otrygga.

Källa: Socialstyrelsens rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas