Så ska samhället bekämpa psykisk ohälsa hos äldre
Nyheter | Ny kunskap
Foto: Colourbox

Så ska samhället bekämpa psykisk ohälsa hos äldre

Socialstyrelsen lovar att satsa mer på att möta äldres psykiska ohälsa. 2018 kommer primärvården att få stöd.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-21

Många seniorer mår psykiskt dåligt, inte minst alarmerande många av de som bor på särskilt boende och de som bor hemma med hemtjänst.

Det visar Socialstyrelsens rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” som senioren.se rapporterade om i tisdags.

Arbete pågår

Men den utbredda psykiska ohälsan är ingen nyhet för Socialstyrelsen. Siffrorna i årets rapport skiljer sig inte särskilt mycket från föregående års resultat.

För att möta situationen pågår därför ett intensivt arbete med att sjösätta ett samarbete med ytterligare sex myndigheter.

Tidiga tecken

Tillsammans ska myndigheterna ta fram ett så kallat kunskapsstöd till primärvården, så att vårdens aktörer ska bli bättre på att se tidiga tecken på psykisk ohälsa hos äldre.

Det i sin tur ska lägga grunden till tidigare och bättre utredningar och diagnostik.

Klart 2018

– Förhoppningsvis kommer myndigheterna att ha kunskapsstödet klart så att det kan kommuniceras ut till primärvården från januari 2018, säger projektledaren Carina Gustafsson vid Socialstyrelsen.

Ett informationsmaterial riktat till olika målgrupper planeras också att tas fram.

Här har myndigheten på dialogmöten och workshops under året fått synpunkter från patienter, profession och seniorföreningar.

Läkemedelskrockar

– På begäran från bland annat seniororganisationer behövs till exempel ökad kännedom om hur läkemedel mot kroniska somatiska sjukdomar bättre och säkrare kan kombineras med exempelvis antidepressiva läkemedel, säger Carina Gustafsson som också är utredare vid Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.

Förebyggande

Tillsammans med flera myndigheter är Folkhälsomyndigheten på gång med ett tredje initiativ mot äldres psykiska ohälsa.

Genom att dra nytta av den framväxande välfärdstekniken försöker man hitta sätta att öka äldres sociala stimulans.

Här handlar det mer om att förebygga psykiska ohälsa.

Även det kunskapsstödet väntas vara klart för spridning i januari 2018.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Myndigheterna som samarbetar

Socialstyrelsen

eHälsomyndigheten

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för delaktighet

Läkemedelsverket

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas