Chans tycka till om äldreomsorgen
Nyheter | Påverka

Chans tycka till om äldreomsorgen

I dagarna får 220 000 äldre som har hemtjänst eller som bor i särskilt boende möjligheten att säga sitt hjärtas mening om den omsorg man får.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-29

Det är Socialstyrelsen som skickar ut enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Här kan de äldre ge sin syn på den egna äldreomsorgen.

– Anhöriga och nära vänner får gärna stödja, om den äldre inte kan besvara frågorna helt själv, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

Två av tre svarade

Enkäten är öppen för svar fram till 26 maj.

Resultaten väntas publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2017.

I 2016 års undersökning deltog totalt 135 085 personer, varav 94 714 personer med hemtjänstinsatser och 40 371 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 62 procent av dem som blev tillfrågade.

Regeringens uppdrag

Men varför skickas då enkäten till alla 65-plussare med hemtjänst eller som bor i äldreboende?

– Alla har rätt till god vård och omsorg. Sveriges regering vill följa upp hur äldre har det, vad som kan förändras och förbättras. Därför genomför vi på Socialstyrelsen en totalundersökning, skriver myndigheten.

Undersökningen gör att man kan se skillnader mellan olika verksamheter, olika hemtjänstområden och olika äldreboenden.

– Hemtjänsten och boendena är i sin tur intresserade av att veta vad de kan bli bättre på, hoppas Socialstyrelsen.

Förra årets resultat

Förra årets undersökning gav besked:

Nästan sex av tio äldre med äldreomsorg besväras av ensamhet.

Av de 58 procent som uppger att de lider av ensamhet svarar 43 procent att det sker ibland, medan 15 procent säger att de ofta har denna känsla.

Dölj faktaruta

Öppna jämförelser

Myndigheten mäter kvalitet också tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som man kallar ”Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre”.

Nyligen landade den senaste rapporten som gäller 2016.

Rapporten ska ge en bred bild av vården och omsorgen för äldre. Syftet är också här att ge beslutsfattare på olika nivåer ett underlag för att följa upp och förbättra.

Enheterna får svara

En tredje undersökning som pågår är en så kallad enhetsundersökning av kvaliteten inom äldreomsorgen.

Fram till slutet av april pågår 2017 års enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden får besvara frågor om kvaliteten i sin verksamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas