Pandemin stoppar hemtjänst åt äldre
Foto Colourbox
Nyheter | Nedgång

Pandemin stoppar hemtjänst åt äldre

Under pandemin har betydligt färre äldre än vanligt fått en hemtjänstinsats utförd för första gången. Det visar en ny analys som Socialstyrelsen gjort.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-16

Mellan mars och maj minskade andelen med 45 procent bland personer från 70 år och uppåt.

Socialstyrelsen följer löpande effekterna av covid-19 och har nu analyserat hur hemtjänstinsatserna till äldre har påverkats under pandemin.

Rädsla

Man redovisade resultaten på den återkommande pressträffen i torsdags (15/10).

– Den analys som Socialstyrelsen nu publicerar visar att andelen äldre som beviljats och fått hemtjänst för första gången minskade tydligt när tecknen på samhällsspridning av covid-19 började bli uppenbara i mars, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

– En förklaring kan vara att många har avstått från att söka hjälp från hemtjänsten av rädsla för att smittas.

Press på anhöriga

Störst minskning syns bland äldre från 80 år och uppåt. Antalet började öka igen från och med juni, men ligger fortfarande på en lägre nivå än 2014–2019.

Utvecklingen kan sätta en ökad press på anhöriga.

Michaela Prochazka.

– Det här kan få allvarliga konsekvenser för hälsan och välmående om personer låter bli att ansöka om hjälp trots att de inte längre klarar sig själva. Även närstående, som kanske hjälper den äldre i stället, kan belastas hårt, säger Michaela Prochazka.

Inget samband

Minskningen av äldre som fått en hemtjänstinsats för första gången syns över hela landet, men skiljer sig åt mellan regionerna.

Förändringen var mest uttalad i Region Västerbotten, med 36 procents minskning februari–juli. Lägst var minskningen i region Värmland, med 12 procent.

Socialstyrelsens analys visar inte på något tydligt samband till smittspridningen i respektive region.

Minskning störst mars-maj

Socialstyrelsens analys baseras på data från februari till och med juli. Under hela den perioden rör det sig om drygt 500 färre personer som sökt, beviljats och fått en hemtjänstinsats för första gången, jämfört med samma period åren 2014–2019.
Minskningen var som tydligast mellan mars och maj i år – från 328 personer 70 år eller äldre till 205 personer per 100 000 invånare.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-10-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas