En coronasommar med en utvärdering av de första månaderna med covid-19
Blogg | Nyheter | Ingmar Skoogs Coronablogg

En coronasommar med en utvärdering av de första månaderna med covid-19

Ingmar Skoog har spelat fotboll och läst godnattsagor med barnbarnen i sommar, trots alla risker för en 66-åring. Men det gick bra. Och så har Expressen frågat om vad som gjorts rätt och fel under de första månaderna av coronapandemin, och hur han tror det blir i framtiden.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-08-04

Hade hoppats hinna med några blogginlägg under sommaren, men tji fick jag. Som jag skrev i senaste inlägget tillbringade jag en dryg vecka i vår lilla stuga med två barn och tre barnbarn, trots den risk det kan medföra även för en 66-åring som mig. Nu bedömde jag dock att risken var tillräckligt liten med tanke på smittläget att det var värt att ta den risken att träffas, spela fotboll, bada, grilla, hitta på godnattsagor och allt annat nu när alla var symtomfria. Som tur var klarade vi oss utan smitta den här gången. Planerar också att börja hämta barnbarn på förskola och skolor igen i slutet på augusti om smittläget inte förändras.

Det är ju en ganska kort tid man har när barnbarnen är små.

Det är ju en ganska kort tid man har när barnbarnen är små. Rent allmänt tycker jag att Folkhälsomyndigheten borde göra samma när det gäller de stränga besluten om 70-plussare och besöksförbudet, alltså att kontinuerligt följa utvecklingen som man gör när det gäller turistresor till främmande länder. Eller som myndigheterna i Danmark och Norge gör när det gäller om svenskar skall få komma dit.

I månadsskiftet juni/juli blev jag och ett antal andra forskare tillfrågade av Expressen om hur vi såg på de första fem månaderna med covid-19 i Sverige. Vi fick tre frågor var och jag skulle inrikta mig på den äldre befolkningen. Tyvärr medgav utrymmet att de bara kunde ta med en del av mina skriftliga svar. Därför kan ni få de fullständiga svaren här.

1. Vilket/vilka misstag anser du att Sverige gjort sedan coronan dök upp här (varför är det ett misstag)? Var gärna så konkret som möjligt.

SVAR:

a) Att man inte omedelbart insåg att man inte hade kunskap om äldre, den grupp som ’skulleskyddas’. Man kunde då ha konsulterat experter på åldrande och regeringens äldreforskarråd. Det var ju tidigt uppenbart att sköra äldre på boenden och inom hemtjänsten var en riskgrupp. Nu tog det alltför lång tid för Folkhälsomyndigheten att inse att de 290 kommunerna behövde handfasta rekommendationer när det gällde smittskydd inom äldrevården. Nu blev det stor handfallenhet om vad man skulle göra. Senfärdigheten gjorde också att det inte fanns tillräckligt med skyddsutrustning och provtagningskapacitet på äldreboendena och inom hemtjänsten.

b) Att okunskapen om åldrandet och det friska åldrandet gjorde att Folkhälsomyndigheten behandlade alla över 70 som en skör grupp som behövde skyddas och som inte var kapabla att fatta egna beslut. Detta ledde till en accentuering av den ålderism som redan fanns i Sverige och en stigmatisering som har lett till en ökning av psykisk ohälsa och förlust av livskvalitet bland äldre. Man måste tyvärr säga att Folkhälsomyndigheten har flyttat tillbaka synen på äldre 30 år.

2. Vad har Sverige gjort rätt sedan coronan dök upp här (varför var det rätt). Var gärna så konkret som möjligt.

SVAR:

a) Det var bra att man i alla fall försökte se helhetsbilden när det gällde att minska smittspridningen, att man hade viljan att väga fördelar och nackdelar med olika åtgärder. Tyvärr hade man inte riktigt kompetensen. Vid framtida pandemier borde man ha ett råd med olika kompetenser eftersom det inte räcker med att bara ha experter på infektioner när man skall bekämpa pandemier och dess konsekvenser.

b) Det var troligen bra att man inte stängde grundskolorna (kanske inte direkt handlar om äldre)

c) Det var bra att Folkhälsomyndigheten för några veckor sedan började prata direkt med 70-plussarna som man gjort med den övriga vuxna befolkningen.

 3. Vad händer nu?

SVAR:

a) Jag är rädd att den okunskap som finns om äldre och den starka ålderismen bland beslutsfattare leder till att de hårdare reglerna för 70-plussare och besöksförbudet består även när smittan avtar.

b) Förhoppningsvis leder det som hänt till att äldrevården förbättras och att kvaliteten blir likvärdig i alla kommuner. Nu är variationen enorm mellan och inom kommuner.

c) Förhoppningsvis kan vi vända synen på äldre och åldrande till att bli mer positiv igen. 70 är trots allt det nya 50, eller till och med det nya 20.

d) Förhoppningsvis gör man en ordentlig översyn av om nyttan med det grymma besöksförbudet på äldreboenden är större än konsekvenserna för de drabbade.

Tycker fortfarande att de här synpunkterna är aktuella. Alla svar hittar ni på länken nedan

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/forskarna-det-hander-nu-efter-fem-manader-med-corona-i-sverige-/

Fundering

Bra att Mats Thorslund kom med i coronakommissionen som skall utreda myndigheternas hantering av covid-19 pandemin. Jag var ju orolig i förra inlägget att ingen äldreexpert skulle komma med. Mats och jag hade ju ett inlägg i Dagens Eko i maj där vi klagade på att regeringens äldreforskarråd inte tillfrågats om besluten som rörde äldre under pandemin. Länk här

https://sverigesradio.se/artikel/7501623

Jag noterar att tre av kommissionens ledamöter har fyllt 70. Blir det möten utomhus eller via länk så man följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer?

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-08-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas