Skåne utreder ytterligare 18 vårdcentraler
Foto: Gettyimages
Nyheter | Vård | Pandemin

Skåne utreder ytterligare 18 vårdcentraler

Fler äldre i Skåne verkar ha nekats transport till och livsuppehållande vård på sjukhus än vad som hittills är känt.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-09

Efter vårdskandalen i Bjärred ska nu Region Skåne granska vårdbeslut och patientjournaler på ytterligare 18 vårdcentraler.

Senioren har flera gånger skrivit om vårdcentralen Sundets läkargrupp i Bjärred, där patienter i strid med gällande regler avskrivits från livsuppehållande vård.

Besluten togs innan påsken 2020 och har gällt till december 2020, då Sydsvenskan avslöjade och därmed bidrog till att stoppa skandalen.

Den ansvarige läkaren på vårdcentralen har tagits ur tjänst, men i samband med Region Skånes utredningar har det nu visat sig att ytterligare två läkare har varit inblandade.

100 000 kronor

Bara under den 9 april registrerade den ansvarige läkaren tillika verksamhetschefen 34 så kallade sip-beslut (samordnad individuell vårdplan) där vårdbegränsningarna skrevs in.

För det fick vårdcentralen – i vilken chefen var delägare – nära 3 000 kronor styck eller motsvarande cirka 100 000 kronor av Region Skåne, skriver Sydsvenskan.

Sticker ut

Utredningen har nu också uppenbarat att läkare vid ytterligare 18 vårdcentraler har kunnat fatta liknande beslut som läkarna i Bjärred.

– Vi har fått varningssignaler om att det finns ett stort antal vårdcentraler som på kort tid registrerat in oroväckande många vårdbeslut, säger Gilbert Tribo (L) som är regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Både offentligägda och privata vårdcentraler ingår i granskningen.

Vårdcentralen i Bjärred

Regionen Skånes externa utredare har granskat 127 journaler från våren 2020 som innehöll samordnade individuella vårdplaner, sipar, från vårdcentralen i Bjärred, som drivs via Praktikertjänst.
För 103 av dem hade läkarna, främst verksamhetschefen, beslutat om behandlingsbegränsningar i det fall patienterna skulle smittas med covid-19.
Enligt utredarens rapport fick varken patienter eller anhöriga – i en stor andel av fallen – delta i vårdbesluten.

Praktikertjänst har i brev till Region Skåne medgett brister i patientsäkerheten och även gjort en lex Maria-anmälan, som utreds av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-03-09
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas