Skåneskandalen växer: Läkare stoppade vård till äldre
Nyheter | Vård | Pandemin
Foto: Gettyimages

Skåneskandalen växer: Läkare stoppade vård till äldre

Flera vårdcentraler i Skåne har brustit i sina vårdbeslut för patienter på särskilt boende. Det visar Region Skånes egen utredning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-10

Utredningen tillsattes sedan det i vintras avslöjats att chefen för den privata vårdcentralen Sundets Läkargrupp beslutat att inte ge sjukhusvård till coronasmittade äldre på särskilt boende.

Beslutet om behandlingsbegränsningar togs dessutom utan samråd med anhöriga.

Region Skånes externa utredning visade tidigt att vårdcentralen inte hade följt gängse rutiner och regelverk.

Flera vårdcentraler

Eftersom flera vårdcentraler hade gjort liknande vårdplaneringar, så kallade SIP-utredningar (samordnad individuell plan), på mycket kort tid gick Region Skåne vidare med fortsatta granskningar.

En samordnad individuell vårdplanering kan nämligen rätt utförd vara tidskrävande. Utöver vårdcentralen ska även kommun, patient och anhöriga medverka.

På de misstänkta vårdcentralerna, sammanlagt 18 vårdcentraler, hade samma läkare genomfört tio eller fler vårdplaneringar per läkare och dag.

Stora brister

Farhågorna besannades – kartläggningen visar att äldre fick omotiverade behandlingsbegränsningar.

Äldre nekades i vissa fall livsuppehållande vård enligt journalerna, trots att behandlingsbegränsningarna alltså inte var medicinskt motiverade.

Genomgången klargjorde också att det förekommit stora brister på flera håll, på såväl privata som offentligt drivna vårdcentraler.

Ska följa upp

– Vi kommer följa upp detta noggrant och kommer därför ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att analysera materialet och återkomma med förslag på åtgärder på både kort och lång sikt för att stärka arbetet i syfte att utveckla god vård och omsorg på ett klokt och värdigt sätt för de personer som är i behov av både regionens och kommunernas insatser för att få sina behov tillgodosedda, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Gilbert Tribo.

En av de 18 vårdcentralerna sticker särskilt ut. Under april månad 2020 fattade några läkare 109 vårdbeslut, som felaktigt registrerats som sip:ar, skriver Dagens Medicin.

För 63 av patienterna fanns det behandlingsbegränsningar inskrivna, vilka i 49 fall var tveksamma eller saknade medicinsk information.

Majoriteten rörde personer på särskilda boenden. 20 personer återfanns inom hemsjukvården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, masen, uppgavs också ha deltagit i beslut, vilket inte heller är korrekt.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas