Skåne utreder alla vårdcentraler
Nyheter | Vårdskandal
Foto: Gettyimages

Skåne utreder alla vårdcentraler

Region Skåne utökar sin granskning av vårdcentralerna för att gå till botten med vad som hände under pandemin.

Jan Arleij
Publicerad 2021-07-01

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i förra veckan (24/6) att hälso- och sjukvårdsdirektören ska göra en utökad granskning av beslutade behandlingsbegränsningar inom primärvården under våren 2020 genom stickprov.

– Jag regerade tidigt på signaler från flera håll om att regelverket för behandlingsplaner inte har följts, vilket nu bekräftats i den utredning vi krävde från politiskt håll, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i ett pressmeddelande.

Insats uteblev

Som Senioren tidigare har rapporterat om har så kallade samordnade individuella planer (sip) hanterats felaktigt under pandemin.

Äldre visade sig ha utsatts för vad som benämns som omotiverade behandlingsbegränsningar. Nu väljer alltså regionen att granska samtliga sip-planer.

Få klarhet

Regionen har i ett tidigare skede valt att gå igenom journaler utifrån att fler än tio sip hanterats under en och samma dag av en och samma vårdgivarsignatur under perioden mars-maj 2020.

Eftersom stora oklarheter framkom uppmanas nu samtliga vårdcentraler att gå igenom hur man under pandemin upprättade sina sip-planer för att se om det skett korrekt och med involvering av patient och anhöriga.

Tältsjukhus i Helsingborg. Foto: Region Skåne

– Det är viktigt att våra vårdcentraler får klarhet i vad som gäller hur vårdplanerna ska upprättas och att patienter och anhöriga involveras och informeras på rätt sätt, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi kommer även genomföra en utökad granskning på samtliga vårdcentraler via stickprov för att få en tydligare bild över vad som skett under våren 2020.

Konsekvenser

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska också ta fram förslag på konsekvenser när man brustit allvarligt.

– Vi ska se till att patienters och anhörigas förtroende återställs för ett i grunden bra verktyg att planera vården om äldre, säger Gilbert Tribo.

Jan Arleij
Publicerad 2021-07-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas