Hål i kassan när äldre inte vågar flytta in
Nyheter | Avstår

Hål i kassan när äldre inte vågar flytta in

Antalet tomma platser i särskilt boende har mer än fördubblats i Stockholm sedan pandemin bröt ut.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-07

Det finns i dagsläget cirka 500 tomma platser på kommunens äldreboenden, jämfört med 200 i normalläget.

Det beror dels på att fler än vanligt har avlidit, men också på att de platser som blivit lediga inte efterfrågas, skriver Dagens Samhälle. Färre ansöker om plats och fler tackar nej.

Stora belopp

När äldre inte vågar tacka ja till särskilt boende tvingas Stockholms stad att betala ersättning till privata utförare.

– Eftersom deras intäkter delvis minskat på grund av politiska beslut så har vi kunnat kompensera dem, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

Hittills har staden betalat cirka 35 miljoner kronor i ersättning.

Stor oro

I Stockholms stad försöker också många att undvika hemtjänst.

– Vi har sett en dramatisk ökning av att beslut om hemtjänstinsatser och plats på särskilda boenden inte har verkställts, säger Erik Slottner.

– Många har uttryckligen sagt att de avstår för att de är oroliga för smittan.

Färre flyttar in

Färre flyttade till äldreboende 2020

Förändring av antalet personer 70 år och äldre per 100 000 invånare som flyttade in på särskilt boende februari-november 2020 jämfört med medelvärdet 2014‒2019.

Källa: Socialstyrelsen. Lägesrapport 2021 – Vård och omsorg för äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas