Coronakommissionen: Sverige misslyckades att skydda äldre
Foto: Colourbox
Nyheter | Pandemin

Coronakommissionen: Sverige misslyckades att skydda äldre

Sverige klarade inte av att skydda sina äldre. Det är Coronakommissionens slutsats.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15

På tisdagen (15/12) kom kommissionen med sina första slutsatser. Äldreomsorgen står helt i fokus.

Den utbredda smittspridningen i samhället och de strukturella bristerna inom äldreomsorgen är två grundläggande förklaringar till att den svenska strategin att skydda de sköraste äldre helt kom att misslyckas.

Lämnats ensamma

Det handlar om en rad brister.

Enligt kommissionen så har bland annat myndigheternas och regeringens åtgärder för att minska risken för smittspridning inom äldreomsorgen kommit för sent.

Insatserna har också varit otillräckliga.

”De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen”, skriver kommissionen i sitt delbetänkande.

Regeringen

– Den svenska strategin att skydda de äldre har misslyckats. På något annat sätt kan man inte se det faktum att så många äldre har dött, sa kommissionens ordförande justitierådet Mats Melin när han presenterade betänkandet på en pressträff.

Mats Melin.

– Det kan lika gärna sägas på en gång. Ansvaret för bristerna delas av flera. Myndigheter, regioner, kommuner, privata utförare. Men vi vill ändå säga att det är regeringen som styr riket och därför vilar det största och yttersta ansvaret på på den, och på tidigare regeringar.

Många punkter

Mats Melin redovisade en lång rad punkter med allvarliga felsteg och systematiska brister. Exempelvis lyftes den uppmärksammade frågan om äldres tillgång till sjukhusvård och individuella läkarbedömningar. Region Stockholms riktlinjer från den 20 mars kritiserades skarpt.

– De kategoriseringar som gjordes i de riktlinjerna innebar att knappast någon i särskilt boende hörde till de prioriterade kategorierna, konstaterade Mats Melin.

– Sådana riktlinjer borde inte ha utfärdats.

Ny lag behövs

– Äldreomsorgens brister bottnar i decennier av försummelser. Mycket har blivit bättre i samhället de senaste 20 åren, men inte inom äldreomsorgen i samma grad, kommenterade socialminister Lena Hallengren (S) som  berättade att regeringen före jul kommer att lägga fram direktiv till en utredning av en ny äldreomsorgslagstiftning och en förstärkning av medicinsk kompetens på landets äldreboenden, bland annat tillgången till läkare dygnet runt för äldre i särskilt boende.

Mats Melin och Lena Hallengren. SVT, 15/12.

Coronakommissions delbetänkande blir ett avstamp för reformer, lovade Lena Hallengren.

– Regelverket för äldreomsorgen är för svagt. Robust äldreomsorg kräver robust lagstiftning.

– Tragedin på landets särskilda boenden och i hemtjänsten bottnar i hur samhället har sett och ser på äldre och äldreomsorgens personal, medgav Lena Hallengren.

Ett tragiskt misslyckande

Ett tragiskt misslyckande där ingen aktör står utan ansvar. Det säger SPF Seniorerna i en första kommentar till Coronakommissionens rapport.

SPF Seniorerna ställer sig bakom Coronakommissionens massiva kritik.

Kommissionen fastslår att strategin att skydda de äldre under pandemin har misslyckats.

– Vi delar denna syn fullt ut. Det har saknats kunskap om äldreomsorgen på flera nivåer, och äldre fick stå tillbaka för sjukvårdens behov i starten av pandemin men också därefter, säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor och professor emeritus i geriatrik.

Alltför många viljor styr i en kris när 21 regioner och 290 kommuner ska samverka och dra åt samma håll.

Tyvärr verkar de ansvariga inte ha lärt sig något från i våras heller, även nu i andra vågen råkar de äldre värst ut, menar Gösta Bucht.

Gösta Bucht.

– Det tragiska är inte bara detta faktum utan också att vi i SPF Seniorerna och statens egna myndigheter sedan flera år tillbaka har påtalat just de strukturproblem som kommissionen nu anger som skäl till misslyckandet. Det handlar om bristande kompetens hos personalen och otrygga anställningar, inte minst den svaga medicinska kompetensen och ledningen inom äldres vård och omsorg och de flesta regioners brist på geriatriker.

Staten måste ta ansvar för ett omtag i alla delar av äldreomsorgen.

– En återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen när pandemin väl är över är helt otänkbart. Förändringen måste börja nu.

En viktig förändring bör enligt SPF Seniorerna vara att den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre.

– Detta kan ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, som det en gång var tänkt.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas