Sverige på väg mot särskild äldreomsorgslag
Foto: Colourbox
Nyheter | Förändring

Sverige på väg mot särskild äldreomsorgslag

Regeringen uppdrar åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-22

Begreppet äldreomsorg behöver definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll, konstaterar regeringen.

Det beskedet lämnades av statsminister Stefan Löfven på en pressträff på tisdagen (22/12).

– Sverige har som helhet misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen under pandemin. Trots att personalen verkligen gjort sitt bästa så var inte äldreomsorgen rustad för att möta en sån här pandemi, sa statsministern.

Medicinsk kunskap

Utredaren – Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell – ska föreslå en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre.

Lagen ska innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Den ska kunna användas för att bedöma innehåll och kvalitet på verksamheter i äldreboenden och på hemtjänst.

Det gäller en rad nyckelområden:

  • storleken på bemanning
  • personalens kompetens
  • nnehållet i olika insatser för de äldre

Uppdraget ska redovisas om ett och ett halvt år, senast den 30 juni 2022.

Olivia Wigzell.

Olivia Wigzell ska också lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan stärkas i äldreomsorgen och ”om det behövs” inom den kommunala ledningen.

”Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll och säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lag om bemanningen

Socialminister Lena Hallengren (S) utvecklade sin syn på pressträffen:

– Vi behöver en lagstiftning som slår fast vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen, hur bemanning och kompetens ska se ut.

– Utredningen ska också se över om och hur sjuksköterskor och läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt på Sveriges äldreboenden. Den ska också ge svar på om varje kommun bör ha en medicinskt ledningsansvarig läkare, en MAL.

Lena Hallengren.

Det finns idag ingen lagstadgad definition av vad äldreomsorg är, fortsatte socialministern.

– Det saknas också nationella riktlinjer om vilka grundläggande krav som verksamheten ska utgå ifrån. Det brister dessutom i samordningen mellan olika aktörers roller och ansvar.

Socialtjänstlagen

SPF Seniorerna välkomnar initiativet.

– Det är glädjande att regeringen har tillsatt en utredning om att i lag definiera äldreomsorgens uppdrag, kvalitet och innehåll, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i en kommentar.

– Detta bör främst ske i en förstärkt och utbyggd socialtjänstlag. Även om det inte främst är den rättsliga formen som avgör hur äldre har det i landets äldreboenden.

Allt fokus måste vara att ta tag i de sedan länge kända problemen i äldreomsorg och äldresjukvård, understryker SPF Seniorerna som i åratal har påtalat dessa problem och vad som behöver göras.

– Vi har efterfrågat ett större nationellt ansvar, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna
Eva Eriksson.

Hon delar också ut en skarp varning:

– Den nya utredningen får inte tas till intäkt för att fördröja förbättringar i äldresjukvården och äldreomsorgen. Det kommer att krävas ökade resurser redan under de närmsta åren för en bättre bemanning, möjligheter till ökad kompetens och stärkta arbetsvillkor för personalen.

”Olämpligt val av utredare”

Moderatledaren Ulf Kristersson kritiserar valet av Socialstyrelsens generaldirektör att leda utredningen av svensk äldreomsorg.

Bland annat mot bakgrund av att Socialstyrelsen kritiserades hårt av Coronakommissionen i förra veckan för att man ”inte haft en tillräcklig överblick över den kommunala äldreomsorgens problem och brister”.

Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson skriver på Facebook:

”För det första är hon inte lämpad som utredare, eftersom hon då i praktiken skulle utreda sig själv och sin myndighets agerande gentemot landets äldreboenden. För det andra är hon inte lämpad som ledare för ett stort utredningsuppdrag, eftersom hon just nu borde vara mer än fullt upptagen med att leda en av de två myndigheter som nu står mitt i centrum för den pågående coronakrisen”.

Socialminister Lena Hallengren försvarar valet av Olivia Wigzell med att hon har mycket stort förtroende för Olivia Wigzell och det arbete som bedrivs på Socialstyrelsen.

– Det är viktigt med ett nationellt perspektiv och att vara medveten om de brister som finns, säger Lena Hallengren till TT.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-22
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas