Alla kräver krafttag för att lyfta äldreomsorgen
Genrebild. Personen i texten är en annan. Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Pandemin

Alla kräver krafttag för att lyfta äldreomsorgen

Kraven på åtgärder för en bättre och säkrare äldreomsorg reses nu från många håll.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-16

Kommentarerna duggar tätt efter Coronakommissionens massiva kritik av svensk äldreomsorg.

Kommissionens första rapport om äldreomsorgen under pandemin pekar ut en lång rad allvarliga brister och missförhållanden. Många aktörer lägger olika fokus på vad som behöver göras.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill att regeringen redan nu vidtar nödvändiga åtgärder i den pågående pandemin.

− Det är viktigt och bra att vi får en konstruktiv och bred genomlysning av hanteringen av pandemin hittills. Det är viktigt för att vi ska kunna åtgärda de brister som finns och bättre rusta äldreomsorgen för framtida kriser. Men kanske viktigast är att regeringen nu skyndsamt rättar till de åtgärder som kommissionen pekar på, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Anders Knape.

En åtgärd gäller de många visstidsanställda inom äldreomsorgen.

– Vi arbetar redan idag, tillsammans med de fackliga organisationerna, för att öka andelen tillsvidareanställda i äldreomsorgen.

Coronakommissionen föreslår att den medicinska kompetensen förstärks i den kommunala hälso- och sjukvården.

– SKR har lagt fram förslag om avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det skulle kunna öppna möjligheter för lokalt anpassade lösningar som kan stärka läkarkompetensen i särskilda boenden och hemtjänst, säger Anders Knape.

Vårdföretagarna menar att det främst är den stora samhällsspridningen som orsakat smittan på äldreboendena.

Men den svenska strategins målsättning att skydda de äldre motsvarades inte i handling från myndigheternas sida.

Sabina Joyau.

– För framtiden måste det finnas ett beredskapslager för skyddsutrustning, testning och smittspårning och tydliga och enhetliga riktlinjer från myndigheter, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Kommunal som organiserar stora delar av äldreomsorgens personal anser precis som Vårdföretagarna att kommissionens iakttagelser och kritik bekräftar den egna grunduppfattningen.

– Coronakommissionen slår fast vad vi sagt länge, nämligen att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi, säger förbundsordförande Tobias Baudin.

Kommunal kräver nu att riksdag och regering ska se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten.

Tobias Baudin.

Kommunal vill även att arbetsgivarna i äldreomsorgen förbättrar anställningstryggheten och personalkontinuiteten och att man kraftigt minskar andelen personal med timanställning.

Måste framåt

SPF Seniorerna skriver under på Coronakommissionens kraftiga kritik. Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, understryker i ett uttalande att en återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen när pandemin väl är över är helt otänkbart.

Gösta Bucht.

Förändringen måste därför börja nu, kräver Gösta Bucht och pekar på fyra saker som staten ska ta ansvar för:

  • att den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre. Detta kan ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, som det en gång var tänkt.
  • att göra en särskild satsning för att kraftigt öka antalet geriatriker. Regionerna ska tvingas prioritera och planera för fler utbildningsplatser i geriatrik.
  • att fastställa nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet samt skärpa lagstiftningen för omsorgen – insatser till äldre ska ge rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå, som i dagens socialtjänstlag.
  • att ge kommunerna möjlighet att anställa läkare, liksom fler sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens.

Välkomnar äldrelag

PRO säger i sin kommentar att det är oacceptabelt att äldre inte kan känna sig trygga. Man välkomnar regeringens ord om att utreda en ny äldreomsorgslag, för att stärka lagstiftningen kring vården och omsorgen om landets äldre.

Christina Tallberg.

– Detta är just vad PRO har krävt. Vi har under mycket lång tid drivit frågan om en äldreomsorgslag, och att ambitionsnivån i lagstiftningen ska höjas från ”en skälig levnadsnivå” till att garantera ”goda levnadsvillkor” för landets äldre, säger Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas