Så många miljarder krävs för trygg äldreomsorg
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Löfte

Så många miljarder krävs för trygg äldreomsorg

Kostnaderna för Coronakommissionens förslag och den demografiska utvecklingen gör äldreomsorgen betydligt dyrare än vad regeringen hittills sagt sig vara beredd att satsa.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-20

Coronakommissionens krav på omfattande personalförbättringar i äldreomsorgen skulle kosta enorma pengar – om tio år uppemot 100 miljarder mer än i dag.

Samtidigt vet vi: Strategin att skydda de gamla och sköra under pandemin misslyckades. Coronakommissionen lyfter personalsituationen i den svenska äldreomsorgen som en av de avgörande orsakerna till att smittan tog sig in på äldreboenden och att så många på särskilda boenden och inom hemtjänsten kom att få betala det högsta priset.

Coronakommissionens     ordförande Mats Melin.

Ansvaret faller på regeringen, ”som styr riket”, och på tidigare regeringar, konstaterade Coronakommissionen i sitt första delbetänkande. Äldreomsorgen är och har länge varit kraftigt underfinansierad.

Kommissionen pekade ut en rad saker som måste förbättras, bland annat:

• Antalet medarbetare som en chef ansvarar för måste minskas väsentligt
• Personalkontinuiteten måste förbättras
• Andelen timanställda måste sänkas kraftigt
• Grundbemanningen måste öka
• Den medicinska kompetensen måste höjas
• Sjuksköterska måste finnas på plats på varje boende varje timme under dygnet

”Fundersam”

Coronakommssionens krav på förbättringar inom äldreomsorgen skulle kosta ungefär tio miljarder per år. Men regeringens nivåhöjning till kommunerna stannar vid fyra miljarder.

– Jag blir rätt fundersam, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorgen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till tidningen Dagens Samhälle.

Demografin

Före coronakrisen diskuterades den demografiska bördan flitigt. Regeringen tillsatte en välfärdskommission, för att lösa upp utmaningen med de kommande årens kraftiga ökning av andelen invånare över 80 år.

En äldreomsorg med dagens kvalitet, som alltså inte alls kunde stå emot en pandemi som statsmakterna kalkylerade med, kommer bara på grund av demografin att kosta 50 procent mer om tio år.

Äldreomsorgen kostar i dag cirka 140 miljarder kronor om året, en fjärdedel av kommunernas utgifter. Om tio år gör demografin äldreomsorgen 70 miljarder dyrare.

Tio miljarder

Det betyder sju miljarder i utgiftsökning per år de kommande tio åren – utan att någon enda finns med av de satsningar och investeringar som Coronakommissionen pekar ut som absolut nödvändiga, exempelvis ökad bemanning, höjd yrkesstatus för undersköterskor, högre kompetens och fler heltider.

– Då närmar vi oss troligen 10 miljarder per år. Men är Sverige berett att göra den här satsningen? Just nu är det frågan på allas läppar. Men när krav kommer från andra verksamhetsområden, vad händer då? säger Greger Bengtsson till Dagens Samhälle.

Dragkamp

Det kommer att bli en hård dragkamp om resurserna. Seniororganisationerna har sedan länge påbörjat opinionsbildningen kring vad Coronakommissionens slutsatser måste innebära.

Den 3 november välkomnade man regeringens satsning inför 2021.

– Under pandemin har sprickorna inom äldreomsorgen blivit allt mer synliga. I dag kan ingen säga att rätt förutsättningar fanns på plats, eller att personalens möjligheter att utföra sitt jobb prioriterades i arbetet för att skydda de äldre, skrev SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och de övriga förbundsordförandena i en debattartikel.

– Det är för tidigt att dra säkra slutsatser kring varför så många människor inom äldreomsorgen drabbades. Men det är definitivt så att bristande resurser och otrygga anställningar bidragit till det höga antalet smittade.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-20
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas