Oppositionen vill satsa mer på äldreomsorg
Nyheter | Miljarder
Rosenbad och riksdagen. Foto: Gettyimages

Oppositionen vill satsa mer på äldreomsorg

Äldreomsorgen kan förstärkas med 4,35 miljarder utöver nuvarande budget. Process pågår i riksdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-22

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna vill tillföra totalt 4,35 miljarder kronor till äldreomsorgen, utöver nuvarande budget. Motiveringen är de stora och eftersatta behov som Coronakommissionen har pekat ut.

Det handlar om ökad medicinsk kompetens (1,35 miljarder), färre timanställningar och ökad personalkontinuitet (2 miljarder) och ökade möjligheter till tryggt boende (1 miljard).

Fördubbling

4,35 skulle innebära en fördubbling av regeringens äldreomsorgssatsning i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle oppositionens förslag medföra ytterligare 3,9 miljarder kronor årligen.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte är beredda att göra det som krävs. Därför lägger vi den här extra ändringsbudgeten, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Elisabeth Svantesson.

Satsningarna innebär att det medicinska omhändertaget kan stärkas i närtid med fler läkare, sjuksköterskor och specialistundersköterskor och fler boenden för att möta äldres behov av omsorg, trygghet och gemenskap, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

Jakob Forssmed.

– När brister i äldreomsorgen blottlades ytterligare av Coronakommissionen var regeringens svar att tillsätta en utredning. Men passivitet duger inte när problemen är väl kända, säger Jakob Forssmed.

Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet:

– Trots krisen gör regeringen väldigt lite för att lösa äldreomsorgens problem, så nu måste vi agera. Genom att omvandla timanställningar till fasta jobb för de som arbetar i äldreomsorgen så skyddar vi de äldre. Vårt mål på sikt med det här är att halvera andelen timanställningar.

De tre partierna gjorde sitt utspel den 25 februari. Samma dag ställde sig Sverigedemokraterna bakom.

Yttra sig

Förslaget togs därefter upp på finansutskottets sammanträde den 4 mars.

Utskottet beslutade då att ge socialutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget. Yttrandena ska ha inkommit till utskottet senast den 23 mars.

Utskottet beslutade också att kalla Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan till ett kommande sammanträde för att få ytterligare information.

Det finns i dagsläget inget datum för när beslut ska kunna fattas i riksdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas