60-plussarna snart tre miljoner
Foto: Getty Images
Nyheter | Demografi

60-plussarna snart tre miljoner

60-plussarna i Sverige ökar procentuellt sett snabbare än befolkningen som helhet. Det visar SCB i en ny stor kartläggning av Sveriges äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-16

Det finns mer än 2,6 miljoner människor i landet som är 60 år och äldre. Det är en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Om tio år beräknas hela gruppen 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, vilket beror på att allt fler överlever till allt äldre åldrar.

– Den grupp som har ökat allra mest procentuellt sett är de som är 90 år och äldre. De är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan. Den utvecklingen beräknas fortsätta i framtiden, säger Örjan Hemström, demograf på SCB och en av rapportförfattarna.

Kunskap behövs

Trots att de äldre blir allt fler beskrivs de inte så ofta. SCB gjorde det senast för 16 år sedan 2006. Då fokuserade rapporten på äldres omsorgsbehov.

Men nu är det alltså dags igen. Rapporten släpptes i torsdags (10/2).

– Äldre är en stor och växande grupp i befolkningen. Syftet med den här rapporten är att ge en lägesbeskrivning av de 60 år och äldre, skriver SCB i den nästan 100-sidiga rapportens förord.

Många områden

Ett syfte med rapporten är också att ”synliggöra att äldre inte är ett homogent kollektiv”. Därför delar rapportförfattarna upp äldre både i flera åldersgrupper och efter olika så kallade bakgrundsvariabler.

Rapporten beskriver äldre demografiskt och analyserar allt från äldres boende, livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar i boende och samboskap de senaste åren till deltagande i samhällslivet.

Ökar stabilt

Den återstående medellivslängden från 60 års ålder har stadigt ökat i Sverige sedan 1970, med en viss minskning år 2020 på grund av många dödsfall i Covid-19.

Medellivslängden vid 60 års ålder är 6 år högre för gifta män som bor med sin partner jämfört med män som aldrig varit gifta och som inte bor med en partner, drygt 25 jämfört med 19 återstående år. För kvinnor är skillnaden mellan dessa grupper drygt 4 år, knappt 28 jämfört med drygt 23 återstående år.

Sverige har en relativt hög medellivslängd jämfört med andra länder i EU, men det finns också betydande sociala skillnader, konstaterar SCB.

Många aspekter

Rapporten heter ”Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige” och utgår från befolkningsstatistiken för 2020.
En rad fenomen och företeelser ringas in. En slutsats man kan dra är att äldre sannerligen inte är en homogen grupp.

Ett axplock:

• Vid 60 års ålder har kvinnor nästan tre års högre medellivslängd än män: 25,9 jämfört med 23,1 återstående år.

• Det finns tydliga sociala skillnader i livslängd som i vissa fall är större än skillnaden mellan könen.

• Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.

• Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.

• Över hälften av personerna över 60 år bor i ett småhus.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas