Mer än var tredje över 60 bor ensam
Foto: Getty Images
Nyheter | Boende

Mer än var tredje över 60 bor ensam

Dubbelt så många kvinnor som män bor ensamma. Det visar SCBs nya kartläggning av landets 60-plussare.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-21

Förra veckan kom ny statistik från Statistiska Centralbyrån som visar att det nu är 2,6 miljoner människor i Sverige som är minst 60 år gamla.

En fördjupning av statistiken när det gäller boende visar att av dessa bor 900 000 ensamma – alltså 35 procent av hela gruppen. 600 000 är kvinnor och 300 000 män.

– De flesta är antingen änkor, änklingar eller skilda. Men det är stora skillnader mellan både kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB och en av författarna till rapporten ”Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige” som finns på SCBs hemsida.

Utan barn

Kartläggningen visar hur 60-plussarna bor och med vilka, bland annat:

• De ensamboende är barnlösa i större utsträckning än de som inte bor ensamma.
• Knappt 20 procent av de ensamboende kvinnorna och nästan 35 procent av de ensamboende männen är barnlösa.

– Det finns 225 000 personer över 60 år som bor ensamma och inte heller har några barn. Det är vanligare att ensamboende män är barnlösa i samtliga åldersklasser.

Med föräldrar

Nästan 160 000 personer av alla som är 60 år eller äldre bor varken ensamma eller med en partner.
Av dessa bor 4 000 personer med en eller två föräldrar. 5 500 bor tillsammans med ett eller flera syskon.

Lena Lundkvist.

– Att bo med en förälder är vanligare för män än för kvinnor medan det är vanligare för kvinnor att bo med barn, säger Lena Lundkvist.

Ensamboende efter civilstånd

 

Ålder – Ogift (%) – Gift (%) – Skild (%) – Änka/änkling (%) – Antal

Kvinnor
60–69 år – 34 – 4 – 47 – 15 – 155 500
70–79 år 17 3 40 40 200 400
80–89 år 7 2 22 69 157 400
90+ år 5 1 11 83 57 400
60+ år 18 3 34 45 570 700

Män
60–69 år – 51 – 5 – 39 – 5 – 134 900
70–79 år 33 5 41 21 122 800
80–89 år 17 5 28 50 61 100
90+ år 9 4 12 75 15 900
60+ år 36 5 37 22 334 700
Båda könen 60+ år 24 3 35 37 905 400

Källa: SCB

Dölj faktaruta

Om rapporten

Rapporten ”Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige” utgår från befolkningsstatistiken för 2020.

Förutom boende djupdyker SCB i frågor om livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren och deltagande i samhällslivet.

Här hittar du rapporten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-02-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas