Tålmodiga har större chans att leva längre
Nyheter | Hälsa
Foto: Getty Images

Tålmodiga har större chans att leva längre

Hur mycket ska man egentligen leva i nuet? Livet tycks kunna bli längre om man tålmodigt tänker framåt, hävdar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-01

Tålmodiga personer håller sig friskare och löper lägre risk att dö innan de fyllt 65, visar den nya studien från Handelshögskolan i Göteborg.

Det här är viktigt för hur man ska planera vård och folkhälsa, menar doktoranden Lisa Norrgren.

Frågan ”Skulle du helst vilja ha 100 kronor nu, eller 1 000 kronor om fem år?” var en av många som 1966 ställdes till 13 000 ungdomar i åldrarna 12-13 år.

Värderar nuet

I den unika undersökningen har personerna sedan följts genom livet fram tills i dag.

Svaret på frågan antyder hur man värderar nuet i förhållande till framtiden, menar forskarna.

– Det handlar bara om vilka preferenser man har – föredrar man att få något nu eller att vänta på en större belöning senare, säger Lisa Norrgren, som i sin avhandling i nationalekonomi undersöker sambandet mellan tidspreferenser, utbildning, hälsa och död.

Lisa Norrgren.

– Inom finans så har man sett väldigt tydligt att sådana tidspreferenser är viktigt. Det är mer sannolikt att tålmodiga människor sparar till pensionen, till exempel. Och inom hälsa har man sett att otåliga personer är mer sannolika att röka eller vara överviktiga.

Färre diagnoser

Lisa Norrgrens resultat visar att de tålmodiga ungdomarna, som valde att få 1 000 kronor om fem år, har mellan 17 och 21 procents större chans att överleva sin 65-årsdag än sina mer otåliga klasskamrater. De blir också inlagda på sjukhus mer sällan, får färre diagnoser som vuxna och blir diagnostiserade i lägre grad med så kallade livsstilssjukdomar.

– När jag undersöker om andra faktorer kan förklara skillnaden mellan grupperna – som kön, månad personerna är födda, ålder på pappan och mamman, föräldrarnas inkomst, föräldrarnas utbildning, skolfrånvaro, föräldrarnas mortalitet, barnens kognitiva förmåga, kommun, utbildning – gör det ingen större skillnad. Tidspreferenserna kvarstår som en viktig och stabil faktor, säger Lisa Norrgren i ett pressmeddelande.

Tobakspaketen

För att kunna tackla vissa folkhälsoproblem kan man behöva ta hänsyn till att otåliga personer är mer utsatta för hälsorisker och skapa system som fokuserar på kostnader och belöningar i dag i stället för långt fram i tiden, resonerar hon.

– Ett exempel är etiketterna på tobakspaketen som främst handlar om cancerrisken – kanske skulle det vara bättre att framhålla dålig andedräkt eller att det är dyrt att röka.

Studien

Lisa Norrgren disputerade i februari 2022 på avhandlingen “Carpe Diem or Seize your Health? The Economics of Time Preferences, Health, and Education”.

Avhandlingen utgår till stor del från Stockholm Birth Cohort, som är ett unikt datamaterial där 15 000 ungdomar i 13-årsåldern 1966 intervjuades och genomgick olika tester. 13 000 svarade på frågan om tidspreferenser. Ungdomarna följdes sedan över decennierna fram till nutid.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas