Pandemin tvingar fram ny forskning
Foto: Getty Images
Nyheter | Satsning

Pandemin tvingar fram ny forskning

Den äldre delen av befolkningen växer. Då gäller det att samhället agerar smart för att kunna möta alla behov. Forskning blir en nyckel.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-19

Det är bakgrunden till att statliga myndigheten Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) nu stärker äldreforskningen. Syftet är att bidra med kunskap så att samhället bättre ska klara av de utmaningar som finns inom äldreomsorgen, något som pandemin också gjorde särskilt tydligt.

19 projekt har beviljats medel genom två olika bidragsformer – forskningsöversikter och projekt. Den totala finansieringen uppgår till närmare 88 miljoner kronor.

Ulrika Thomsson Myrvang,

Den första oktober offentliggjorde Forte sina beslut om forskningsmedel enligt sina tidigare utlysningar.

– Efterfrågan på god och effektiv vård och omsorg växer i takt med att befolkningen blir allt äldre. Det behövs mer kunskap om hur olika instanser kan samordna sina insatser på ett bättre sätt för att möta de äldres olika behov och önskemål, säger Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare och ansvarig för utlysningen på Forte.

Pandemins effekter

Forte har valt att uppmuntra särskilt praktiknära forskning och så kallad implementeringsforskning, men också forskning med tydlig koppling till effekter och konsekvenser av pandemin.

– Pandemin har tydliggjort många av de utmaningar som finns inom äldreomsorgen. Vi hoppas att den forskning vi nu kommer att finansiera kan bidra med fördjupande kunskaper och komma till nytta för verksamheter och organisationer, och i förlängningen också för de äldre, säger Ulrika Thomsson Myrvang.

Tre exempel

  • Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer, 4 480 000 kronor
  • Att kombinera jobb med vård av anhöriga – effekter på arbetskraftsdeltagande, 4 005 000 kronor
  • Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg, 5 990 000 kronor

Här hittar du fler beviljade projekt för att förstärka svensk äldreomsorg.

Dölj faktaruta

Den forskning som nu finansieras kommer enligt Forte bland annat att studera och kartlägga hur kontinuiteten inom vården kan förbättras, hur hemrehabilitering fungerar för äldre och vilka lärdomar som kan dras av pandemin för att förbättra vården och omsorgen för äldre.

FORTE

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte cirka 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Man arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas