Makt över flytt avgör välbefinnande
Albin Dahlin Almevall.
Nyheter | Forskning

Makt över flytt avgör välbefinnande

Hemmet har mycket stor betydelse för 80-plussares välbefinnande, bekräftar ny forskning. Liksom att ha ett avgörande inflytande när en flytt blir nödvändig.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-08

Men välbefinnande handlar också om socialt sammanhang, god hälsa och funktionsnivå och om engagemang, konstaterar Albin Dahlin Almevall i sin nya avhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Kunskap om hur hälsosamt åldrande kan främjas redan innan man uppnår hög ålder är väldigt viktigt för att möta de demografiska utmaningarna vi står inför, säger Albin Dahlin Almevall i en kommentar på Region Norrbottens hemsida.

– Det är också viktigt att det finns ett fokus på hur välbefinnande kan främjas hos de som har uppnått hög ålder. Då är både boendet och stödet från familj och vänner, liksom från sjukvården, av stor betydelse.

Börjar tidigt

Fokus i avhandlingen ligger dock på vilka faktorer i 60-årsåldern som kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern.

Avhandlingen innehåller fyra studier som bygger på vidarestudier av ett 20 år gammalt forskningsprojekt.

Då, 1999 deltog 1 500 personer i en hälsoundersökning initierat av Världshälsoorganisationen WHO och som började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar.

Två decennier senare gör alltså Albin Dahlin Almevall en uppföljning för att se vilka faktorer från 60-årsåldern som kan kopplas till om deltagarna fortfarande lever, och hur de nu mår.

Kan påverka

Omkring 500 personer runt om i Norrbotten och Västerbotten har fått hembesök av Albin Dahlin Almevall som har frågat om välbefinnande, tagit blodprov, mätt benstyrka och gjort minnestester på deltagarna.

– Resultaten visar både hur individen faktiskt själv kan påverka sitt hälsosamma åldrande och välbefinnande, och vad samhället kan göra, säger Albin Dahlin Almevall.

Rökning

Den viktigaste faktorn för överlevnad och hälsosamt åldrande i gruppen var att inte röka. Näst viktigast var en markör för hjärtproblem som kan mätas i blodprov och därefter midjemått och fysisk aktivitet.

Viktigt lägga bra grund i 60-årsåldern.

När det gällde hälsa hos dem som fortfarande levde var fysisk aktivitet i 60-årsåldern den främsta framgångsfaktorn för ett hälsosamt liv även som 80 plus.

På andra plats kom hälsosamma värden av långtidsblodsocker, ett mätvärde kopplat till diabetes.

Över 80 år

Men tillbaka till detta med hemmets betydelse.

Genom djupintervjuer med 52 av deltagarna undersökte Albin Dahlin Almevall också vad i vardagen som gav deltagarna välbefinnande när de nu nått en ålder på över 80 år.

Allt viktigare

Flera områden var återkommande i intervjuerna som viktiga för välbefinnande, bland annat att ha ett socialt sammanhang, god hälsa och funktionsnivå i vardagen, engagemang, känsla av frihet och – att känna sig hemma.

– Hemmet är en väldigt stor del av livet. Paradoxalt nog blir hemmet allt mer centralt med åldern, men samtidigt blir det för många svårare att klara sig hemma utan stöd. De som känner att stödet gör att man blir en belastning mår sämre.

Att få hjälp

Välbefinnandet är större om stödet är en del av en social kontext, understryker Albin Dahlin Almevall.

När äldre behöver stöd i hemmet, eller behöver flytta, är det enligt Albin Dahlin Almevalls studier viktigt att personen själv har kontroll över beslutet.

– Att de äldre själva får fatta beslut som rör en så viktig del av livet som hemmet är totalt avgörande för deras välbefinnande. De som tvingats flytta eller känt sig pressade att göra det mår sämre.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas