”Ta chansen och flytta i tid”
Fredrik von Platen. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Bostäder

”Ta chansen och flytta i tid”

Fler trygghetsbostäder är ett måste. Men seniorer själva behöver också våga ta steget att flytta om man har chansen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-15

Fredrik von Platen är SPF Seniorernas expert på bostadsfrågor. Han vill uppmana seniorer att i tid planera för att flytta till något man kan bo livet ut.

Mer än hälften av landets 65-plussare äger sin bostad i form av radhus eller villa. Resten bor i flerbostadshus – tjugo procent i bostadsrätt och övriga i hyresrätt.

Det saknas visserligen inte minst trygghetsbostäder i Sverige. Idag finns det omkring 5 000 lägenheter med visst stöd från samhället.

– Det är naturligtvis alldeles för få, säger Fredrik von Platen.

Seniorbostäder

Men det finns lyckligtvis betydligt fler seniorbostäder med bostadsrätt som upplåtelseform.

Lyckas man få korn på en sådan och man sitter i en nedamorterad villa bör man enligt Fredrik von Platen överväga att sälja även i dessa tider.

– Om man ändå ska sätta om ett lån kan man passa på att tänka till. Ekonomin ska inte bromsa initiativet, för även om bostaden man äger har sjunkit i pris så har den nya bostad man ska köpa gjort det också.

Våga steget

– Men att ta steget sitter för många väldigt långt inne tyvärr. Jag ser på mina generationskamrater hur de resonerar. Det är ofta kvinnan som vill flytta, men mannen håller emot, fortsätter Fredrik von Platen.

– Men mitt råd är verkligen att flytta i tid och att göra det medan man fortfarande är två!

Oron för ekonomin och att det kan bli dyrt i det nya boendet håller många tillbaka. Men det är i många avseenden byggt på en felsyn, menar Fredrik von Platen.

Regeländringar

I en ny antologi – ”Bra bostäder för seniorer” – skriver Fredrik von Platen ett kapitel med rubriken ”Har vi råd att flytta från villan?” att det är ”en myt att villaboende pensionärer inte har råd att flytta till en bekväm bostadsrättslägenhet”.

Med noggranna uträkningar visar han att vinsterna, ofta eller alltid övertrumfar kostnaderna.

– Flyttskatterna lägger beslag på för mycket vid en villaförsäljning sägs det. Men hur är det med den saken om man flyttar från en ägd bostad till en annan lämpligare? frågar von Platen och svarar:

– Från och med 2021 har det skett vissa regeländringar om hur kapitalvinsten efter en försäljning kan disponeras. En bostadsrätt kan tyckas dyr, med det är som sagt också den villa du som senior äger och tänker sälja.

Blivit flyttad på

Det segaste motståndet mot att förändra sitt boende ligger i stället på det psykologiska planet. Fullt mänskligt, men till förfång för en själv – på sikt.

Han berättar i kapitlet om en släkting i 85-års åldern som just blivit änka:

– Hon sa att ´Tore och jag pratade mycket om att flytta när vi var runt sjuttio, men han tvekade hela tiden. Sedan blev vi över åttio då flyttar man inte. Så dog Tore. Nu har jag i stället blivit flyttad på utan att jag kunnat välja bostad eller hur den skulle möbleras. Det hade allt varit trevligt att bo kvar i en bekväm bostad där Tore och jag hade hunnit ha några år tillsammans.´

Ensamheten

Den viktigaste reformen för riksdag och regering att gå fram med nu är att gynna byggande av trygghetsbostäder – även i bostadsrättsform, anser Fredrik von Platen.

– Det är ett sätt att också komma åt ensamhetsproblemet. Väldigt lite gör stor skillnad. Ett enda gemensamt rum betyder nästan alltid mycket för att skapa möten och en spirande samhörighet i ett bostadshus.

En vägvisare

Antologin ”Bra bostäder för seniorer” gavs ut i början av året av Svensk Byggtjänst med bland andra Petter Ahlström från SeniorVärlden som huvudredaktör. Barbro Westerholm har skrivit prologen, ”Bo bra hela livet, bo för att leva” och erfarna bostadspolitikerna Ewa Samuelsson står för epilogen.

Antologin sammanför en rad aktörer som på olika sätt bidrar till en gemensam kunskapsöversikt kring seniorers behov av bostäder. Det kretsar kring många av de aspekter som spelar in och ytterst rör ett beslut om att bostadsanpassa eller flytta till något nytt och mer ändamålsenligt boende.

Syftet är att lyfta fram aktuell idé- och kunskapsutveckling som rör seniorers boende utifrån boendets fysiska och sociala innehåll, bland annat genom att lyfta fram ett stort antal goda exempel på bostäder för seniorer i Sverige. Bland dem för övrigt Fredrik von Platens Seniorhusförening i Karlskrona.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas