Så kan vi sätta fart på flyttkedjorna
Sofia Ljungdahl och Eva Eriksson i Almedalen. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Almedalen

Så kan vi sätta fart på flyttkedjorna

Bostadsfrågan för äldre är komplex. Banker måste låta seniorer låna pengar och politiker behöver lära sig vad äldre egentligen efterfrågar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-26

Bostadsfrågan är komplex. Mycket ska fungera samtidigt för att få fart på önskade flyttkedjor: Banker måste låta seniorer låna pengar. Politiker behöver lära sig att lyssna på vad äldre egentligen efterfrågar. Sist men inte minst – visioner måste utvecklas om vad seniorer själva vill och kan bidra med.

– Mycket av detta togs upp under vårt seminarium vilket kändes bra, sa Eva Eriksson till Senioren efter seminariet i trädgårdstältet i Visby på onsdagsförmiddagen (26/6). Bostadsfrågan är så oerhört viktig för så många seniorer, men det saknas handlingskraft från många aktörer.

För att öka trycket i diskussionen arrangerade SPF Seniorerna och fastighetsbolaget OBOS seminariet ”Rörlighet på bostadsmarknaden – hinder och möjligheter för äldre att byta boende”.

Svårt att få lån

Ett av de svåraste hindren är bankernas utlåningsregler. Äldre har ofta stora övervärden i den befintliga bostaden men samtidigt lägre månadsinkomst, vilket inte återspeglas i dagens kreditprövning.

För att underlätta för äldre att ta steget att flytta behöver därför kreditreglerna anpassas så att de kan finansiera sin flytt, menar många aktörer.

Eva Eriksson, Sofia Ljungdahl pressade Claudia Wörnman vänligt men bestämt.

– Möjligheten att få lån minskar ju äldre man blir. Här behöver bankerna ta ett större ansvar och anpassa sina krav. De kan inte fortsätta stirra sig blinda på inkomst, utan måste ta hänsyn till att andra värden som till exempel sommarstugor och besparingar, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS.

Nytt regelverk

I panelen fanns en rad politiker, men också en företrädare för just banksektorn. Claudia Wörnman, boendeekonom på bostadskreditinstitutet Hypoteket:

– Visst är situationen mycket problematisk, men det krävs faktiskt ett ändrat regelverk för att råda bot på dagens systemfel. Om vi lånar ut för generöst får vi finansinspektionen på oss.

Höja rösten

Claudia Wörnman beskrev att banker tar i beaktande att kvinnor oftare än män blir ensamma kvar och att den återstående pensionsinkomsten ofta inte bedöms vara tillräckligt stor för att klara av ett lån.

– Men om vi samlar oss och gemensamt höjer rösten kanske vi kan få till ett ändrat regelverk, sa Claudia Wörnman hoppfullt.

Det är OBOS

Man beskriver sig som en av Norges och Sveriges ledande bostadsutvecklare. OBOS är också en medlemsorganisation med över 600 000 medlemmar och en historia som sträcker sig tillbaka till grundandet 1929. Under 2023 sålde man totalt 1 587 bostäder i Sverige.

Dölj faktaruta

Bostäder är och har alltid varit en stor fråga för äldre i samhället och därmed också för SPF Seniorerna ända sedan organisationen bildades på 1930-talet, konstaterade Eva Eriksson.

– Men frågorna har aldrig blivit riktigt lösta. Politiker och andra makthavare har talat om oss och våra behov, men inte med oss. Trots att Barbro Westerholm för 15 år sedan la fram förslag om alternativa boendeformer för äldre väljer politiken att betrakta oss som ett kollektiv. Det måste få ett slut. Vi seniorer har gjort egna val hela livet och det vill fortsätta med.

Majo Brostedt.

Hennes krav, att politiker ska prata med seniorerna, är delvis uppfyllt i Eskilstuna kommun. Det menade i alla fall Majo Brostedt (S), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Vi har länge lyssnat till seniorerna i kommunala pensionärsrådet. Det har lett till ett formaliserat samarbete mellan politiken, seniorerna och entreprenörerna och som ger resultat i form av fler trygghetsboenden.

Kan bidra

Eva Eriksson betonade att seniorer kan göra stora insatser för samhället, saker som kommuner tenderar att ta över.

– Det kan ligga en fara i det. Samhället har enorma utmaningar framöver och det gäller att involvera seniorer och andra volontärer för att klara helheten.

Samsyn. Eva Eriksson och Sophia Jarl. Foto: Jan Arleij

Norrköpings kommunalråd Sophia Jarl (M) som också fanns med i panelen höll med Eva Eriksson om att politiken alltför ofta glömmer att prata med seniorerna själva.

– Vårt kommunala pensionärsråd påminner oss ofta om det. De efterlyser förutsättningar för att kunna medverka i att möta samhälleliga utmaningar, men vi glömmer att bjuda in till det.

Också Sofia Ljungdahl betonade också att många seniorer både har starka önskemål och samtidigt är intresserade av att hjälpa till på olika sätt.

– Det här behöver vi ta vara på mycket bättre.

Lab för idéer

Hon summerade seminariet i en optimistisk anda.

– Vi ska kroka arm för att göra det värt för seniorer att flytta från villan till en lägenhet. Det kommer att bli bra om vi verkligen lyssnar till vad äldre vill ha.

Man gör det delvis redan nu genom ett slags laboratorium, ett ”Living Lab”, där OBOS bland annat söker efter miljöer som ger naturliga mötesplatser, exempelvis en gemensam tvättstuga.

Ny rapport

Hon pekade också på OBOS dagsfärska undersökning ”Flyttdags för 55 plus? Så ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden” som bland annat visar att nästan alla seniorer trivs i det område där de redan bor.

– Alltså måste vi bygga attraktiva bostäder i dessa områden. Det betyder att man kanske väljer att lämna villan för en tvårumslägenhet om det också finns en övernattningslägenhet att tillgå, och kanske lämnar man trädgården om det finns tillgängliga odlingslotter, som man kan dela med yngre generationer som bor i närheten.

Motverka ensamhet

En viktig aspekt är just den sociala hållbarheten, underströk Sofia Ljungdahl.

– Många äldre är eller blir ofrivilligt ensamma. Detta går att motverka med den gemenskap och trygghet som kan skapas i en bostadsrättsförening.

Hälften av alla seniorer funderar på flytt

55 procent av unga äldre i åldern 55 till 69 funderar på att flytta till ett nytt boende. Det visar en ny Sifo-undersökning som Verian genomfört på uppdrag av OBOS och som presenterades i Almedalen under SPF Seniorernas och OBOS seminarium.

Undersökningen visar också att en tredjedel i åldern 70 till 84 år funderar på att flytta. Bland villaägarna uppger fyra av tio att deras nuvarande boende är för stort för deras behov.

Undersökningens syfte har varit att få djupare insikter kring äldres benägenhet att flytta.

Men det osäkra ekonomiska läget och inbromsningen i bostadsbyggandet hämmar dock rörligheten. I Boverkets senaste maj-prognos beräknas antalet påbörjade nybyggda bostäder till omkring 27 000 under 2024, vilket är en minskning med hela 45 procent jämfört med 2019 och med omkring 16 procent jämfört med 2023.

– Vår undersökning ger en tydlig bild av hinder äldre står inför när de överväger att byta boende, och dessa behöver bostadsutvecklarna, Finansinspektionen och bankerna tillsammans hitta en bättre praxis för. Men det behövs också politiska initiativ som kan underlätta för bostadsutvecklare att bygga tillgängliga bostäder som bättre passar äldres behov, säger OBOS VD Sofia Ljungdahl.

Här hittar du OBOS hela undersökning.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas