”Nu behövs det hundratusentals nya seniorbostäder”
Nyheter | Bostäder
Foto: Jan Arleij

”Nu behövs det hundratusentals nya seniorbostäder”

Det finns en rad goda exempel på seniorboenden runt om i landet. Men de är för få. Och för dyra.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-15

Så skulle tredje upplagan av Seniorvärldskonferensen i Göteborg kunna sammanfattas.

Som vanligt lockade konferensen, som ägde rum på Chalmers den 14 september, kunnigt branschfolk och lokala och nationella politiker, men också företrädare för seniororganisationer.

Kooperativ saknas

Christina Rogestam representerade SPF Seniorerna, och SKPFs ordförande Berit Bölander fanns på plats. Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm deltog också i den avslutande paneldebatt om vad som behövs för att komma vidare i den svåra och komplexa frågan om hur tillräckligt många äldrebostäder ska komma fram.

– Det behövs inte minst mer av kooperativa former, sa Barbro Westerholm. De är ekonomiskt möjliga att efterfråga. Den formen är tyvärr lite bortglömd i debatten.

Populära

Företrädare för privata projekt i bostadsrättsform berättade om framgångsrika koncept, bland annat Bovieran, Seniorgården och Bonum. Efterfrågan är mycket stor och behovet av att bygga mer är uppenbart.

Populärt är också Bostadsbolagets hyresrättsform som finns i Göteborg.

– Vi hoppas efter denna tredje seniorvärldskonferens kunna samla goda exempel i en antologi och få upp frågan i Almedalen nästa sommar, sa arrangören Petter Ahlström från CLA Sweden.

– Hur ska det kunna bli fler projekt och vilka politiska beslut behöver fattas för att vi ska komma framåt?

Svensk modell

Petter Ahlström talade om att skapa en svensk modell med flera olika lösningar av seniorboenden.

Behoven av varierande former är stort eftersom gruppen seniorer är så stor och mångfacetterad.

Friska äldre

Konferensen innehöll sammanfattningar av forskningsläget som visar på just det.

Professorerna Ingmar Skoog från Göteborgs universitet och Laura Fratiglioni från Karolinska Institutet gav bilder av att ”70 är det nya 50 och i vissa avseenden till och med det nya 20” och att ”risken för demens faktiskt har minskat”.

– Vi behöver få ut denna verklighet till inte minst våra politiker, summerade Börje Bjelke, professor vid Universitetet i Oslo. Det är också viktigt att föra ut såväl byggares som medicinares perspektiv samtidigt så att vi bygger in naturliga möten människor emellan.

Öppenhjärtigt

Petter Ahlström kunde också konstatera att många på konferensen tydligt markerade vikten av att också betalningssvaga seniorer som tvingas dras med dåliga pensioner måste finnas med i diskussionen om hur Sverige ska klara äldreboendefrågan.

Lokala Göteborgspolitiker tog också till orda och försvarade sig med att allt ansvar för det haltande bostadsläget inte kan läggas bara i deras knä.

– Vi är faktiskt tvungna att se till att budgeten går ihop varje år, sa Ulf Kamne (MP), ansvarig för miljö och stadsutveckling i Göteborgs stad.

Mötas samtidigt

Petter Ahlström avslutade med att tacka alla på konferensen.

– Bra inlägg, och en bra diskussion! Det är så betydelsefullt att vi kan mötas på samma arena och diskutera utifrån våra olika perspektiv. Det gör att vi kan komma framåt.

Sveriges befolkning blir äldre och inom 15 år kommer en fjärdedel vara över 65 år.

– Hundratusentals nya seniorbostäder behöver byggas, sa Petter Ahlström. Dessa måste hålla hög kvalitet i service och utformning och samtidigt vara tillgängliga för både de med och utan kapital i åldersgruppen. Det är dit vi måste nå.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas