Färre döda i covid i regioner som testat mer
Foto: Getty Images
Nyheter | Smittan

Färre döda i covid i regioner som testat mer

Mycket testning – färre döda i covid-19. Det visar en färsk rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-09

Det är epidemiologiforskare vid Lunds universitetet som för Coronakommissionens räkning har granskat och jämfört regionernas testning.

Det visar sig dels att det skiljer mycket mellan regionerna i hur de har valt att satsa på testning.

Dels att de regioner som provtagit mycket mot covid-19 under pandemin har haft färre dödsfall och färre på sjukhus än regioner som testat lite.

Tre gånger fler

Det är också samma regioner som under hela pandemin har testat mest respektive minst.

– Det är i genomsnitt mellan två och tre gånger fler testade i de regioner som har testat mycket jämfört med dem som har testat lite, säger Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet och en av rapportförfattarna till Sveriges Radio.

Färre dödsfall

De regioner som testat mycket har när hänsyn tagits även till smittspridningen, invånarnas ålder och befolkningstäthet, alltså haft färre dödsfall och sjukhusinläggningar än regioner som testat mindre, visar rapporten.

Enligt Jonas Björk har de regioner som testat minst hittat cirka en fjärdedel av alla fall och de som testat mest knappt hälften.

Rapporten jämför med Danmark som vid motsvarande jämförelse hittade cirka 65 procent av de smittade.

Stämmer inte

Östergötland hör till de regioner som testat minst. Regionstyrelsens ordförande i Östergötland Kaisa Karro (S) ångrar att man tidigt under pandemin valde att bara använda egna laboratorier.

– När man tittar på den statistik som vi har i Östergötland, så ser inte vi att vi sticker ut med antalet dödsfall eller mortalitet. Testningen var vår svaghet, men det är väldigt långa växlar att dra den slutsatsen utifrån provtagningen, säger Kaisa Karro till Sveriges Radio.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas