Många varningar till regeringen före pandemin
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Ansvar

Många varningar till regeringen före pandemin

Flera av de brister i Sveriges beredskap som fått allvarligast konsekvenser under coronapandemin hade tydligt påtalats för både nuvarande och tidigare regeringar, långt före pandemin.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-27

Det visar en genomgång som Sveriges Radio har gjort av ett hundratal rapporter från de senaste decennierna.

I vissa fall har rapporterna i detalj förutspått de problem som kom att uppstå under det gångna pandemiåret.

Tre exempel:

  • Riksrevisionen 2008: ”Riksrevisionen bedömer att de kommuner som undersökts i granskningen har en bristfällig förmåga att hantera en pandemi.”
  • Läkemedelsutredningen 2013: ”Av enkätsvaren framkommer att inget landsting gör någon planering för kommunernas behov”
  • Socialstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys 2018: ”…leveranser till hälso- och sjukvården sker just in time.(…) Sverige har i princip ingen tillverkning av förbrukningsmateriel vilket ger ett stort importberoende och en sårbarhet för hälso- och sjukvården.

Kostade liv

Efter det har ett antal rapporter fortsatt att lyfta fram sårbarheter i kommunernas, och äldreomsorgens, krisberedskap.

Ändå prioriterades kommunerna ner i början av pandemin. Något som påtalats av Coronakommissionen och som kan ha kostat liv.

Kände till läget

Regeringen var medveten om flera av problemen. Ett år före coronapandemin visade MSB i en beredskapsanalys för regeringen att ”Folkhälsomyndigheten har begränsade legala möjligheter att planera och leda smittskyddet utifrån nationella behov på grund av regionernas självstyre.”

Även flera rapporter från 2018 visar tydligt att hälso- och sjukvården saknar tillräcklig lagerhållning.

Coronakommissionen

Socialminister Lena Hallengren (S) säger till Ekot att det är Coronakommissionen som ska svara på om regeringen borde ha agerat annorlunda.

– De utvärderar hela samhällets hanterande av den här krisen, såväl regeringens som kommuner, regioner och myndigheter. De ska försöka ge en allsidig bild.

Hälso- och sjukvården

Hade vissa åtgärder under pandemin kunnat vidtas snabbare om exempelvis nationella myndigheter hade haft tydligare mandat på bekostnad av självstyret och ansvarsprincipen, exempelvis gällande labbkapacitet eller skyddsutrustning?

– Det är nästan en omöjlig fråga att svara på. Men Folkhälsomyndigheten fick också ganska snabbt ett uppdrag att upphandla extern labbkapacitet. Hälso- och sjukvården måste i grunden sitta på en kapacitet att testa och analysera, därför att det är deras uppgift, säger socialminister Lena Hallengren.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-27
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas