Regeringen böjer sig för stenhårda kritiken
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Regeringen böjer sig för stenhårda kritiken

Regeringen kunde inte säkra tillgången på skyddsutrustning för vård och omsorg under pandemin. Det konstaterar Riksrevisionen - och regeringen håller med.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-06

Det framgår av en skrivelse – ”Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin” – från regeringen om Riksrevisionens kritik som kom i maj.

Regeringen kunde enligt Riksrevisionen inte göra klart i vilka lägen som staten skulle bidra med resurser under pandemin. Följden blev att insatser fördröjdes. Nuvarande regering håller i stort sett med om kritiken.

Likaså när det gäller avsaknaden av en nationell sammanställning över regioners och kommuners tillgång till skyddsutrustning före och i början av pandemin.

Saknades – med förödande konsekvenser.

Men åtgärder är på gång, skriver regeringen för att ”understödja en ändamålsenlig förberedelse för att vid behov omfördela befintliga och tillkommande sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner”.

Saknade beredskap

Att myndigheterna saknade beredskap för inköp och fördelning av skyddsutrustning ingick också i Riksrevisionens svidande kritik.

Visst, skriver regeringen, men hänvisar till att flera utredningar tillsatts som bland annat rör försörjningsberedskap och stöd till kommunernas beredskap.

Regeringen godtar också konstaterandet att myndigheterna misslyckades med att uppnå en effektiv samverkan under pandemin.

Diger hemläxa

Återstår att se vad som blir det konkreta utfallet av skrivelsen. Tre akuta saker som Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra ser i alla fall ut så här:

• Förtydliga förväntningarna på myndigheternas förmåga att agera proaktivt i den statliga krisberedskapen. Vid kriser ge Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans se över sina respektive uppdrag i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan vid en kris.

• Säkerställ att Socialstyrelsen ges möjlighet att inhämta information om regionernas och kommunernas beredskapslager av sjukvårdsmateriel och förtydliga i vilka lägen Socialstyrelsen ska bistå med resurser till regioner och kommuner.

• Överväg att ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Försvarets materielverk skapa en funktion för nationella inköp av sjukvårdsprodukter.

Beredskapen ska stärkas

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet.
Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Man ska också identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla och där produktion skulle kunna övervägas.

Acko Ankarberg Johansson.

– Samtidigt som regioner och kommuner fortsätter att stärka den grundläggande lagerhållningen måste vi se till att stärka beredskapen för försörjningen av produkter till hälso- och sjukvården för att klara allvarliga kriser i samhället. Det underlag som Socialstyrelsen nu ska ta fram är en viktig del av det arbetet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas