Bristande beredskap synas i sömmarna
Foto: Gettyimages
Nyheter | Pandemin

Bristande beredskap synas i sömmarna

Nu granskas regeringens sätt att försöka säkra regionernas och kommunernas tillgång på skyddsutrustning under pandemikrisen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-11

Det är Riksrevisionen som ska utföra kontrollen. Regeringens och myndigheternas beredskap för pandemiutbrott omfattas också av granskningen.

– Pandemin har gjort att krishantering och myndigheternas samverkan har prövats i skarpt läge. Lärdomarna kan förhoppningsvis bidra till förbättrade möjligheter att hantera liknande situationer i framtiden, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Hela Europa

Utbrottet av coronapandemin ledde till ett stort behov av personlig skyddsutrustning i vården och omsorgen, konstaterar myndigheten.

Samtidigt blev bristen på skyddsutrustning ett faktum i hela Europa, på grund av hög global efterfrågan.

Detta aktualiserade frågan om begränsningarna i den svenska krisberedskapen. De nationella beredskapslagren har till stor del avvecklats sedan kalla krigets slut, och regionernas och kommunernas lagerhållning var otillräcklig för att hantera en långvarig kris, fortsätter Riksrevisionen.

Helena Lindberg.

– Att det finns god tillgång på rätt typ av skyddsutrustning vid utbrott av en pandemi är centralt för att hälso- och sjukvården ska kunna vårda smittade, och för möjligheterna att begränsa vidare smittspridning, säger Helena Lindberg.

Nästa år

Flera tidigare granskningar har visat på brister i svenska myndigheters förmåga att motverka och hantera pandemier och andra kriser.

Resultatet från den nu aktuella granskningen kommer att sammanställas i en rapport med publicering i februari 2022.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas