Ny jättegranskning av äldreomsorgen
Nyheter | Pandemin
Foto: Getty Images

Ny jättegranskning av äldreomsorgen

Den låga nivån när det gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden ska synas ytterligare av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-03

IVO genomförde under 2020 flera större granskningar inom äldreomsorgen.

De brister som framkom under tillsyningen visade ett behov av utökad och fördjupad granskning.

Hela landet

Därför genomför IVO nu ytterligare en omfattande tillsyn av särskilda boende för äldre, bland annat genom att granska patientjournaler.

– Pandemin har medfört och synliggjort många allvarliga brister och risker i vården av äldre på särskilt boende i hela landet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Journaler

IVO:s granskning blir omfattande, vilket kräver ett gediget faktaunderlag.

– I denna tillsyn begär IVO bland annat information från journaler, då det inte finns några andra datakällor som kan visa vilken vård som boende på särskilt boende faktiskt har fått, konstaterar myndigheten.

Under 2022

IVO kommer att under 2022 begära ut och granska journalerna för en tredjedel av alla personer som bor på äldreboende i Sverige.

Bland annat ska myndigheten undersöka om äldre, som fallet var i Skåne, också i resten av landet felaktigt har stängts ute sjukhusvård.

Ordern: ”Covidsjuka äldre ska inte till sjukhus”

HD och Sydsvenskan har frågat alla regioner i landet om de har undersökt om läkare och vårdcentraler har tagit felaktiga beslut om behandlingsbegränsningar under pandemin. Enkäten visar att flera regioner har hittat sådana fel.

Ett exempel: I mars 2020 gick Region Jämtland Härjedalen ut med direktiv att personer som misstänktes ha covid inte skulle åka till sjukhus utan ”så gott som alltid, stanna kvar i sitt boende”. Formuleringen ändrardes en dryg månad senare. ”Utifrån den kunskap vi numera har så är det lätt att säga att vi var för hårda”, säger Kristina Seling, läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen.

Under det första halvåret av pandemin dog 51 personer med covid på äldreboenden i Jämtland och Härjedalen. Hos var fjärde person saknas journalanteckningar som visar att läkaren pratade med patienten eller de anhöriga om de ville få vård på sjukhus, skriver Sydsvenskan.

Dölj faktaruta

– Vi gör något på bredd nu och väldigt omfattande, eftersom vi vet att det finns brister i svensk äldrevård och omsorg, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO, till Sydsvenskan.

– Det är ju ett livsavgörande beslut när det handlar om brytsamtal och vård i livets slutskede. Det är viktiga beslut för oss medborgare. Så det måste fungera.

Peder Carlsson.

Ingen region tog fullt ansvar

IVO har vid tidigare granskningar konstaterat en alltför låg nivå när det gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Bland annat fann myndigheten att ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Inte heller uppfyllde någon region fullt ut de krav på kvalitet i brytpunktsamtal, behandling enligt ordination och dokumentation som lagstiftningen sätter upp.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-12-03
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas