Lämnar demenssjuka utan tillsyn
Nyheter | Vanvård
Foto: Gettyimages

Lämnar demenssjuka utan tillsyn

Personal måste fortfarande lämna demensavdelningar obevakade under nattetid. Det visar en ny granskning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-19

Trots skärpta regler från 2016 är bemanningen på många håll fortfarande så låg att avdelningar överges nattetid.

Minst 46 boenden har också fått kritik för detta av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort.

Tvingades backa

De nya reglerna kom 2016 och infördes i socialtjänstförordningen om bemanning på äldreboenden.

Socialstyrelsen hade då redan försökt införa regler om minimibemanning, men backat efter massiva protester från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Lagens krav formuleras i dag i stället så här: Det ska utifrån den enskildes behov ”finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”

Duger inte

IVO tolkar det som att ska finnas en personal på varje våningsplan på ett äldreboende. Annars blir det svårt att ha en uppsikt som gör att hjälp kan ges ”utan dröjsmål”.

Arbetsgivare som fått IVO-kritik menar att man följer lagen, eftersom det står att behov ska kunna ”uppmärksammas” utan dröjsmål – inte att snabb hjälp ska kunna ges.

Men tekniska larm räcker inte, menar IVO, eftersom poängen är att nödvändigt stöd måste kunna ges utan dröjsmål.

Lars-Erik Holm.

Lars-Erik Holm var generaldirektör på Socialstyrelsen under arbetet med att försöka få till regler om minimibemanning.

Han var kritisk till att regeringen backade efter SKR:s kritik.

– Den vaga skrivningen som blev tolkar jag som ett resultat av SKR:s inflytande. Att utan dröjsmål uppmärksamma säger ju ingenting. Hade det stått ”och snarast åtgärda” hade de varit tvungna att bemanna upp. Det blev en gummiparagraf som inte betyder någonting, säger Lars-Erik Holm till Kommunalarbetaren.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas