Stora risker på landets äldreboenden
Foto: Getty Images
Nyheter | Oacceptabelt

Stora risker på landets äldreboenden

Sjukvården på kommunernas äldreboenden är undermålig. Det konstaterar IVO som slår ner på samtliga hittills granskade kommuner.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-06

Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomför just nu en nationell tillsyn av landets kommunala äldreboenden. Hittills har alltså alla 37 kommuner som fått ett beslut också fått kritik.

IVOs tillsyn inleddes under coronapandemin. Den första granskningen som blev klar förra sommaren visade att ingen enda ingen av de granskade kommunerna klarade lagens krav.

Nu pågår uppföljningar och en fördjupad tillsyn. Samtliga 283 kommuner som har särskilda äldreboenden i egen regi ses över.

Bakläxa

I samtliga fall där IVO hittills fattat beslut ställer myndigheten också krav på återredovisning.

Det innebär att kommunerna ska tala om vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med problemen.

Olika brister

P4 Värmland rapporterar om IVOs granskning av två kommuner som får kritik för att personalen inte har tillräcklig kompetens och inte behärskar svenska språket, för att dokumentationen inte görs som den ska och för att hanteringen av läkemedel inte sker på ett patientsäkert sätt.

IVOs enhetschef Anna Karin Nyqvist konstaterar att alla brister som upptäcks är allvarliga, men att det är särskilt allvarligt när kommuner brister på flera områden samtidigt, vilket är det vanligaste.

Många personer

– Brister man till exempel både inom området kontinuitet och dokumentation så blir det särskilt allvarligt. Har man många personer som är involverade i vården av en patient så är det ännu viktigare att dokumentationen är tydlig för att man ska veta vilken vård och behandling just den enskilda personen behöver ha, säger Anna Karin Nyqvist till TT.

Anna Karin Nyqvist.

De kommuner som har upphandlat privat drift ingår inte i granskningen. IVO kommer senare att besluta om även dessa boenden ska granskas.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas