Äldre lämnades utan mat
Foto: Colourbox
Nyheter | Misslyckande

Äldre lämnades utan mat

Ännu ett vittnesmål om vanvård i äldreomsorgens Sverige: Den här gången kommer rapporterna från ett äldreboende i Lekebergs kommun.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-23

Ett antal allvarliga brister har upptäckts vid Lindens äldreboende, rapporterar SVT Nyheter Örebro.

Bland annat har vissa boende inte fått lämna sina sängar på flera dagar eller lämnats med överfulla inkontinensskydd.

Det var i samband med en lex Sarah-anmälan och en uppföljning under december och januari på det redan kritiserade boendet som ytterligare en rad allvarliga missförhållanden konstaterades.

Struntat i larm

Det gäller vårdplaner och hygien men också attityder hos personal. Bland annat har man ignorerat larm.

I kommunens egen utredning radas situationerna upp: boende har inte fått mat, inte kunnat nå den mat de fick, inte blivit rakade eller duschade tillräckligt ofta, fått rena kläder för sällan.

Utredarna konstaterar att de boende haft en ”väldigt fattig vardag”.

Har brustit

Marie Casco, tillförordnad socialchef på kommunen, erkänner att de äldre inte har fått den vård och omsorg som de har rätt till.

– Det är något vi ser allvarligt på. Det är något vi ska granska oss själva i och där har vi brustit, säger hon till SVT.

Framtiden

Vad gör då kommunen på kort och lång sikt för att förbättra läget på Lindens äldreboende?

Kommunstyrelsens ordförande Caroline Elfors (M) säger till Senioren att en grupp bestående av chefer och stödfunktioner har tillsatts för att fortsätta arbetet med åtgärder. Gruppen har haft och har fortsatt möten regelbundet.

– Personalen har informerats om utredningen och vad som framkommit i den på möten. Anhöriga till de boende på de avdelningar där det framkommit flest brister för att informera om den pågående utredningen har också kontaktats.

Lovar följa upp

En åtgärdsplan har upprättats med åtgärder som kommer att följas upp kontinuerligt under hela 2023.

– Det innebär bland annat en kontinuerlig uppföljning av det dagliga arbetet så att det sker i enlighet med de rutiner och riktlinjer som finns.

Caroline Elfors (M).

Insatser för att arbeta med värdegrund och personcentrerat arbetssätt där fokus kommer att vara på de boendes möjlighet till delaktighet i vardagen, fortsätter Caroline Elfors.

– Vi kommer att göra insatser bland annat för att förbättra introduktionen av nya medarbetare, se över personalresurser och göra en vårdtyngdsmätning.

Hur reagerar du på avslöjandena som kommit fram om tillståndet på äldreboendet?

– Med bestörtning givetvis. Att ge gamla och sköra god vård och omsorg är ett av kommunens finaste och viktigaste uppdrag. Och i det här fallet har vi uppenbarligen misslyckats. Vi i nya politiska styret tar detta på största allvar och frågan kommer följas upp noggrant i socialnämnden.

Vidtar ni i kommunledningen någon särskild åtgärd för att försäkra er om att läget är bra på övriga särskilda boenden för äldre?

– Det arbete som bedrivs sker utifrån utgångspunkten att förvaltningen ska ha samma rutiner och riktlinjer på vårdboendena i kommunen. I den arbetsgrupp som har tillsatts för fortsatta åtgärder ingår övriga chefer som har verksamhet för äldre. På så sätt säkerställs att förvaltningen arbetar på liknande sätt oavsett verksamhet.

Gör uppföljningar

Lex Sarah innebär att de som arbetar i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Risk för missförhållanden måste rapporteras.
Det kan till exempel handla om fysiska övergrepp av olika slag eller psykiska övergrepp som hot och kränkningar.

Bristerna på Lindens äldreboende finns främst på två avdelningar, men är också spridda generellt över hela boendet, enligt kommunens granskning som omfattar 55 intervjuer. Kommunen kommer att göra uppföljningar varje månad.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas