Hjälpare kämpar för äldre i Ukraina
Läkaren Igor Bodnia hjälper Maria, vars diabetes har lett till huvudvärk, skakningar och svårigheter att röra sig. Igor Bodnia arbetar för Läkare Utan Gränsers mobila kliniker i Ukraina. Foto: Linda Nyholm
Nyheter | Krigets offer

Hjälpare kämpar för äldre i Ukraina

Många äldre och kroniskt sjuka i Ukraina lider svårt i kriget. Det berättar Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-05

Läkare Utan Gränsers team är på plats i Ukraina. De kan berätta hur äldre personer drabbas särskilt hårt av det pågående kriget.

– I takt med att frontlinjerna skiftat har vår personal under den senaste tiden fått tillgång till städer och byar i områden som tidigare var onåbara och till människor vi tidigare inte nått fram till, säger Pieter-Jan van Eggermont till Senioren.

Många äldre är deprimerade och svårt stressade. Vårdbehovet är enormt, i synnerhet nära frontlinjerna, konstaterar Pieter-Jan van Eggermont.

Majoriteten av de människor som har stannat kvar i de områden som nu tagits tillbaka av Ukraina är äldre personer med kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck och personer med funktionshinder.

Pieter-Jan-van-Eggermont. Foto: Alexander Uggla

– Dessa människor har varit isolerade, rädda och panikslagna. Många bor under jorden under förskräckliga förhållanden utan belysning och tillgång till mat, rent dricksvatten eller toaletter.

Vårdinrättningar nära frontlinjerna har brist på personal, utrustning och läkemedel. Ett stort antal sådana inrättningar har förstörts, vilket har minimerat invånarnas tillgång till sjukvård.

– Den bristande tillgången till sjukvård har gjort att många äldre personer med kroniska sjukdomar som behöver medicineras regelbundet helt enkelt inte har fått tag på sina livsviktiga läkemedel, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Patienter från byn Hetmanivka i Charkivregionen sitter i väntrummet till Läkare Utan Gränsers mobila klinik. Här kan invånarna få både psykologiskt stöd och primärvård. De flesta patienterna är kvinnor över 60 år med kroniska sjukdomar eller hälsoproblem som högt blodtryck. Foto: Linda Nyholm/Läkare Utan Gränser

Behovet av både medicinsk vård och psykologiskt stöd är stort. Det handlar om medicinering, psykologiskt stöd, hygieniska produkter, uppvärmning och tak över huvudet. Särskilt utsatt är man på landsbygden.

För att förbättra situationen har också Världshälsoorganisationen WHO sänt mobila sjukvårdskliniker som nu tas i bruk.

Stort antal skadade

Sedan kriget bröt ut i Ukraina i februari 2022 har Läkare Utan Gränser bistått den ukrainska sjukvården och lokala organisationer med den utrustning och förnödenheter som behövs. Man har bland annat tillhandahållit tekniskt stöd och utbildat sjukvårdspersonal.

Utbildningen har fokuserat särskilt på hur man hanterar ett stort antal skadade människor, berättar Pieter-Jan van Eggermont.

Patienter bärs av Läkare Utan Gränsers medicinska evakueringståg vid ankomst till Lviv. Tåget transporterar skadade från de östra delarna av landet till sjukhus i säkrare områden. Foto: Maurizio Debanne/Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser arbetar också med ett tåg där man utför medicinska evakueringar från de östra delarna av landet nära frontlinjen till sjukhus i säkrare delar av landet.

– En stor del av de allvarligt skadade civila som vårt medicinska tåg transporterat har varit barn och äldre.

Det handlar ofta om personer med traumatiska skador från explosioner, minor och skjutvapen.

En svårt krigsskadad patient flyttas från en bår till en säng på intensivvårdsavdelningen av Läkare Utan Gränsers medicinska evakueringståg i Ukraina. Tåget transporterar skadade från de östra delarna av landet till sjukhus i säkrare områden. Foto: Andrii Ovod

Äldre ukrainares särskilda umbäranden har pågått under lång tid. Redan när konflikten i östra Ukraina startade under 2014 flydde många människor från byarna och städerna nära frontlinjen, men många äldre orkade inte följa efter.

– Flera av dessa äldre lever sedan tidigare med kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och astma. Deras situation har länge varit kritisk på grund av svårigheterna med att få tillgång till sjukvård, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Nina, som är 83 år gammal, vid Läkare Utan Gränsers mobila klinik i Charkivs tunnelbana. Foto: Adrienne Surprenant/MYOP

Allt fler hjälper till

Läkare utan gränser arbetar för närvarande med cirka 133 personer i Ukraina. Man sysselsätter också cirka 580 ukrainska medarbetare.

– Många arbetar som läkare, sjuksköterskor och psykologer, men viktiga uppgifter ligger också inom logistik, administration och ledning. Fler ansluter så gott som varje dag, berättar Sanna Gustafsson, som är strategisk kommunikatör på Läkare Utan Gränser.

Organisationen har för närvarande lag baserade i Dnipro, Ivano-Frankivsk, Charkiv, Kiev, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Pokrovsk, Kochubeivka, Kostiantynivka, Kryvyi Rih, Uzhhorod, Kropyvnytskyi, Vinnytsia, Zaporizhzhia och Zhytomyr.

Dölj faktaruta

Får Smers etikpris 2022

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ger i år sitt etikpris till Läkare utan gränser. Organisationen tilldelas priset bland annat för ”outtröttligt arbete med att rädda liv och lindra nöd”, enligt juryns motivering.

Priset delades ut på torsdagen (8/12) i samband med Smers etikdag. Rådets ordförande Sven-Eric Söder framhåller i ett pressmeddelande att Läkare utan gränser i sitt arbete visat att den medicinska etiken är universell.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas