Språkkrav i äldreomsorgen och 70 procent i pension
Magdalena Andersson. Foto: Mathias Hansson
Nyheter | Val 2022

Språkkrav i äldreomsorgen och 70 procent i pension

Ett av vallöftena i socialdemokraternas valmanifest är språkkrav i äldreomsorgen. Ett annat förslag är minst 70 procent av slutlönen i pension. I övrigt innehåller valmanifestet en rad gamla löften och nya målsättningar. Men budget och tidtabell finns inte med.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-26

Brott och straff dominerade när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson presenterade partiets valmanifest på torsdagen (25/8). Men pensioner och äldreomsorg finns också med.

Utöver bekämpning av gängkriminalitet dominerande två andra punkter i manifestet. Dels vad man kallar återtagande av den demokratiska kontrollen av välfärden, dels att skapa fler jobb i klimatomställningen.

Men hur mycket pengar det handlar om får vi inte veta, och inte heller när satsningarna kommer.

Känns igen

En rad krav i årets valmanifest har funnits med i tidigare valrörelser men inte förverkligats. Redan 2014 skulle vinstuttag förbjudas i skolan. Nu finns det med på nytt.

Bland förslagen i valmanifestet finns att fler ska få pensionstillägg, något som presenterades redan på onsdagen (24/8).

Kommunerna ska få mer i statsbidrag, men det uppges alltså varken summor eller årtal. Ingen uppgift finns därmed om vad hela valmanifestet skulle kosta att genomföra.

Ett ”högkostnadsskydd” för höga elräkningar utlovas, men på vilken nivå lär bli känt först efter förhandlingar med andra partier.

Kan inte lova

Redan i Sveriges Radios utfrågningar av partiledarna tidigare i augusti gjorde Magdalena Andersson klart att S egentligen inte kan lova särskilt mycket i valrörelsen.

Det parlamentariska läget innebär att hårda förhandlingar väntar efter valdagen. Långtgående kompromisser ser därför ut att bli helt nödvändiga. I stället ska ett valmanifest uppfattas som en beskrivning av målsättningar.

Skatter

En skattehöjning vill S genomföra i form av en så kallad beredskapsskatt för ”de allra rikaste” som ska finansiera försvarets växande behov.

S markerar samtidigt noga att man är emot införandet av en fastighetsskatt.

Språkkrav

När det gäller välfärden säger S att man går till val på att välfärdspersonal ska kunna lära sig svenska på betald arbetstid.

Idén presenterades redan i tisdags (23/8) under parollen ”nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare”.

– Vi vill att man ska kunna tala tillräckligt bra svenska för att man ska kunna förstå de äldre. För att man ska kunna förstå sina kolleger och för att man ska kunna ta instruktioner från sin chef eller tala med anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till Altinget.

– Vi ser äldreomsorgslyftet som är till just för undersköterskor och vårdbiträden som en möjlighet att på betald arbetstid både få förbättra sin yrkeskompetens, men även sina språkkunskaper.

Privata aktörer

S vill också införa krav på öppen bokföring för privata välfärdsaktörer. Motiveringen är att man vill veta hur skattebetalarnas medel används.

Inför valet 2018 ville Socialdemokraterna att offentlighetsprincipen skulle införas i den privata vården. Nu driver man frågan på nytt.

Partiet vill också att privata vårdgivare ska bli skyldiga att i kris och krig ställa sin personal, sitt material och sina lokaler till förfogande.

Fler inspektioner

Det behövs över huvud taget en ordentlig tillsyn så att välfärdens aktörer i hela landet håller bra kvalitet, menar Lena Hallengren som anser att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) behöver förstärkas.

– Vi vill se fler inspektioner. Det gäller både hos offentliga och privata utförare.

Bland förslagen

  • Språkkrav för anställda i förskola och äldreomsorg
  • Se till att alla i befolkningen får en egen fast läkare
  • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
  • Ny äldreomsorgslag så att alla får en lika bra omsorg i hela landet och tillgång till sjuksköterskor dygnet runt
  • Öka statens bidrag till kommuner och regioner
  • Mål: Minst 70 procent av slutlön i pension
  • Höjd pensionsavgift till pensionssystemet
  • Utöka pensionstillägget
  • Höjd pension vid överskott i pensionssystemet

Källa: Valmanifestet ”Vårt Sverige kan bättre”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-26
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas