Shekarabi lovar bygga ut pensionstillägg
Ardalan Shekarabi. Foto Tomas Södergren
Nyheter | Valet

Shekarabi lovar bygga ut pensionstillägg

Ett förstärkt pensionstillägg och en gas i pensionssystemet. Plus en ny lagstiftning inom äldreomsorgen. Det lovar Socialdemokraterna i ett utspel till landets äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-25

På onsdagen (24/8) delade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och partisekreteraren Tobias Baudin ut en rad nya S-löften på en pressträff. De kallade utfästelserna för ett ”trygghetspaket till landets äldre”.

– Under den gångna mandatperioden har vi genomfört vårt viktiga vallöfte om att införa ett pensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låga löner och därför har en låg pension. Det ger upp till drygt 7 000 kronor i höjd pension per år. Vi vill nu bygga ut pensionstillägget för att göra det mer lönsamt att ha arbetat under arbetslivet, sa Ardalan Shekarabi.

Totalt kommer ungefär 600 000 pensionärer att få högre pension med satsningen, enligt partiet.

Den nyligen beslutade förbättringen av garantipensionerna innebär att skillnaden i pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte under ett liv har minskat kraftigt i stora grupper. Syftet med det nya pensionstillägget är att det ska göras mer lönsamt att ha arbetat.

Gasen

Ardalan Shekarabi upprepade den sedan länge kända ståndpunkten att långsiktigt höjda pensioner förutsätter att mer pengar betalas in i det svenska pensionssystemet.

– Men ska dagens pensionärer också få höjd pension måste mer till. Därför vill vi att det införs en så kallad gas i pensionssystemet som ger höjd pension till både dagens och morgondagens pensionärer när pensionssystemet går med överskott.

2 000 kronor

För en pensionerad undersköterska som jobbat hela livet innebär det enligt Socialdemokraterna att inkomstpensionen kommer att ha ökat med ungefär 400-500 kronor i slutet av kommande mandatperiod, utöver årliga uppräkningar.

Efter ytterligare några år blir effekten ungefär tusen 1 000 kronor för att på lång sikt kunna bli 2 000 kronor.

”Ett sätt att lappa och laga”

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson säger att det är positivt att Socialdemokraterna vill ta strid för en reform av pensionssystemet under nästa mandatperiod och att man medger att det finns betydande brister i systemet.

Men hon anser att inkomstpensionstillägget är ett sätt att lappa och laga i ett system som i stället behöver en renovering så att inkomstpensionerna blir högre och stabila.

Anna Eriksson.

– För ett år sedan hade en undersköterska och en person med enbart grundskydd ungefär samma nettopension på omkring 14 000 kronor, och redan då lönade det sig alltså inte att arbeta i 40 år.

– Den med enbart grundskydd har idag 1 500 kronor ytterligare och efter årsskiftet väntas skillnaden vara omkring 2 000 kronor. För en undersköterska är det således meningslöst att arbeta för pensionen idag, några hundralappar extra vid nästa mandatperiods slut som S aviserar räcker inte alls för att komma till rätta med respektavståndet.

För det krävs i stället kraftiga förstärkningar av den inkomstrelaterade pensionen, menar Anna Eriksson.

– Avsättningarna måste höjas och komma både dagens och morgondagens pensionärer till del. Och dessa kan inte vänta i 20 år eller vara beroende av exempelvis ett eventuellt överskott i pensionssystemet.

Dölj faktaruta

Den andra delen av trygghetspaketet handlar om att äldreomsorgen behöver en ny lagstiftning och att utbildningssatsningen Äldreomsorgslyftet ska fortsätta även under nästa mandatperiod.

– Att äldreomsorgen behöver en ny lagstiftning med tydligare krav blev tydligt under pandemin, betonade Tobias Baudin under pressträffen.

Tobias Baudin.

– Vi vill bland annat att alla äldreboenden vid behov ska ha tillgång till läkare och sjuksköterska, dygnet runt. Det är ett viktigt steg i att modernisera äldreomsorgen och för att garantera en trygg och säker omsorg i hela landet.

Han lovade också att S kommer att genomföra att en fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.

För att uppvärdera äldreomsorgen och komma till rätta med brister i arbetsmiljön vill partiet under den kommande mandatperioden förbättra den statliga tillsynen av personalens arbetsmiljö inom äldreomsorgen.

”Måste gå till omsorgen”

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson framhåller att det är ”lovvärt och bra med de samlade beskeden om äldreomsorgen, även om mycket redan är känt.”

– Vi är dock kritiska till att det fortsatt anses räcka med skälig levnadsnivå i stället för goda levnadsvillkor i den nya äldreomsorgslagen, säger Eva Eriksson.

– För att uppnå en äldreomsorg med hög kvalitet måste den bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Eva Eriksson.

Det är ett fall framåt att S fortsätter att betona vikten av utbildning och kompetens bland personalen.

– Det är avgörande att pengarna till kommunerna verkligen med säkerhet går till kompetenshöjande insatser och ingenting annat, understryker Eva Eriksson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas