Rekordhöjning av garantipensionen
Foto: Getty Images
Nyheter | Förbättring

Rekordhöjning av garantipensionen

Från årsskiftet ökar prisbasbeloppet med 4 200 kronor till 52 500 kronor. Det får bland annat till följd att garantipensionen höjs med 850 kronor.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-04

Det visar beräkningar från Swedbank som kallar höjningen för den procentuellt största på nästan 40 år.

Orsaken är att prisbasbeloppet bestämmer garantipensionens storlek.

– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank i ett pressmeddelande.

Två höjningar

Riksdagen klubbade tidigare i somras att garantipensionen höjs med 1 000 kronor nu under augusti.

Till följd av de högre prisbasbeloppen kommer höjningen av garantipensionen att höjas med ytterligare 800-850 kronor per månad den 1 januari 2023.

Det innebär en garantipension på drygt 10 600 kronor per månad efter årsskiftet.

Mer kvar

– Den höga inflationen under 2022 innebär att kostnader ökar och hushåll med ansträngd ekonomi får mindre pengar över, säger Madelén Falkenhäll.

Madelén Falkenhäll.

– Att garantipensionen höjs i augusti och sedan vid årsskiftet kommer ändå innebära någon eller några hundralappar mer kvar efter nödvändiga utgifter varje månad för den med enbart garantipension.

Sänkta skatter

Ett högre prisbasbelopp påverkar också inkomstskatten. Det innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.
En pensionär med enbart garantipension betalar drygt 50 kronor mindre i skatt 2023 utifrån den nya nivån på garantipensionen, enligt Swedbanks beräkningar.

För en pensionär med genomsnittlig pension, 15-20 000 kronor per månad, blir inkomstskatten knappt 200 kronor mindre varje månad till följd av de högre prisbasbeloppen.

För den som tjänar 30 000 kronor per månad blir skatten drygt 200 kronor lägre varje månad. En höginkomsttagare med 60 000 kronor i lön får en skattesänkning på 1 550 kronor per månad.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen räknas fram utifrån förändringen av konsumentprisindex, alltså inflationen. Prisbasbeloppen 2023 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2021 och juni 2022. Statistiska centralbyrån ansvarar för beräkningen av prisbasbeloppen.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms längre fram, men senast 31 oktober. Därför kan beräkningar av inkomstpension inte göras förrän då.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-04
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas