Så höjs garantipensionen
Foto: Getty Images
Nyheter | Beslut

Så höjs garantipensionen

Regeringen har som väntat fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kronor.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-06

Som Senioren tidigare berättat innebär det att garantipensionerna höjs från årsskiftet.

Den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kronor per månad till totalt 10 631 kronor per månad.

Beslutet togs på regeringssammanträdet i torsdags (1/9). Höjningen av prisbasbeloppet blir stor – 4 200 kronor jämfört med 2022, vilket beror på den kraftigt stigande inflationen. Enligt Swedbank är höjningen den största på 40 år.

Inflationen avgör

Prisbasbeloppet räknas fram av SCB utifrån förändringen av konsumentprisindex, alltså inflationen.

Prisbasbeloppen 2023 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2021 och juni 2022.

Så mycket blir det

På en pressträff i måndags (5/9) redovisade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) hur höjningen träffar olika grupper från årsskiftet.

Maxbeloppet för ensamstående blir 851 kronor och för samboende 770 kronor.

  • 157 600 pensionärer får mellan 1 krona och 199 kronor
  • 116 900 får mellan 200 och 399 kronor
  • 51 900 får 400-499 kronor
  • 377 100 får mellan 500 och 599 kronor
  • 294 800 pensionärer får mellan 600 och 769 kronor
  • 20 900 pensionärer får 770 kronor
  • 800 pensionärer får 771-849 kronor
  • 23 300 pensionärer får 850 kronor

Förhöjda

SCB beräknar även det så kallade förhöjda prisbasbeloppet som används för beräkning av den pensionsgrundande inkomsten.

Nästa år uppgår detta förhöjda prisbasbelopp till 53 500 kronor, vilket även det är en höjning med 4 200 kronor.

Detta höjs också

Höjningen av prisbasbeloppet innebär även att garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kronor per månad till totalt 12 163 kronor per månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 kronor per månad till totalt till 21 230 kronor per månad.

Den högsta ersättningsnivån inom föräldrapenningen blir, i och med höjningen, 1 116 kronor per dag vilket är en höjning med 89 kronor.

Också studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet så att totalbeloppet med studiebidrag och studielån blir drygt 13 000 kronor per studiemånad 2023, motsvarande en ökning med drygt 1 000 kronor per studiemånad.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-09-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas