Allt tuffare få pensionen att räcka
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensionerna

Allt tuffare få pensionen att räcka

Stora grupper äldre är nu i närheten av att hamna i ekonomiska svårigheter. Det framgår av en ny rapport från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-26

Vad räcker egentligen en vanlig pension till? Den frågan utgör titeln på den nya rapporten om pensionerna.

Rapporten försöker besvara frågan genom att ställa upp dagens pensionsnivåer bredvid en ”senior-basbudget”, huvudsakligen byggd på Konsumentverkets månadsbudget för 65-plussare.

Resultatet: för mycket stora grupper av pensionärer spelar pensionerna inte jämnt med utgifterna en vanlig månad. Det går helt enkelt inte ihop.

Foto: Getty Images

Dessutom trycker inflationen på. I realiteten har matkostnaderna blivit minst tio procent dyrare under 2022 än vad basbudgeten har tagit höjd för.

Basbudget

Rapporten bygger på beräkningar av hur vanliga pensionsnivåer på individnivå i form av total pension respektive enbart allmän pension balanserar utgifterna i en senior-basbudget.

Ett av resultaten i rapporten: Omkring 75 procent av pensionärer med enbart sin individuella allmänna pension klarar inte eller i vissa fall bara med någon hundralapps marginal en senior-basbudget.

”Om en något mer frikostig budget skulle användas som måttstock, exempelvis med barnbarnsupplevelser och presenter, delvis nyttjande av bil, kortare semesterresa och några måltider på stan i månaden samt mot bakgrund av prisökningarna under 2022 så bör en sådan månadsbudget hamna på omkring 18 000 kronor per månad. Enbart den fjärdedel av seniorerna som har högst total pension skulle klara av en sådan budget på basis av deras individuella pensioner.”

UtgifterKr
Hyra6 200
Mat2 570
Hygien och tandvård600
Kläder och skor490
Fritid570
Förbrukningsvaror120
Hemutrustning980
Medier1 470
Hemförsäkring140
SL-kort eller motsvarande400
Hushållsel300
Medicin200
Glasögon, sjukvård200
Summa utgifter14 240
En senior-basbudget för 2022.

– Syftet med rapporten är att ge fördjupad kunskap om pensionärers plånboksinkomster. Att som debatten ofta gör alltför ensidigt tala om kompensationsgrader jämfört med inkomsten som förvärvsarbetande ger inte en tillräckligt konkret bild av vad pensionärer faktiskt har att röra sig med, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson som har gjort rapporten.

Så hur ska man då värdera pensionernas tillräcklighet?

Ja, SPF Seniorerna sparar inte på det kritiska krutet i rapporten. Pensionssystemet uppfyller helt enkelt inte sitt ändamål, anser man.

Hälften av landets pensionärer riskerar redan i dag ”en mycket tuff ekonomisk situation”.

Låg pension räcker inte

Ett utdrag ur rapporten som visar några vanliga pensionsnivåer.
Kvartiler och median är en statistisk indelning av pensionärskollektivet.

Total pension
Pension efter skatt 2022

Efter avdragen månadsbudget (14 240 kr)

Första kvartilen
Samtliga 10644 kr -3597 kr
Kvinnor 9581 kr -4660 kr
Män 12670 kr -1570 kr

Median
Samtliga 14359 kr 119 kr
Kvinnor 12129 kr -2111 kr
Män 16733 kr 2493 kr

Tredje kvartilen
Samtliga 18142 kr 3902 kr
Kvinnor 15918 kr 1678 kr
Män 20785 kr 6545 kr

Dölj faktaruta

Tjänstepension och andra inkomstkällor har också blivit alltmer oundgängliga för att månadens inkomster och utgifter ska väga något så när jämnt.

Nära hälften av alla pensionärer har idag en del av ett grundskydd i form av garantipension eller bostadstillägg, något som var ämnat för en mindre andel personer med låg inkomst.

Politikerna måste därför ge tydliga besked på två punkter, anser SPF Seniorerna.

För det första – är man nöjd med dessa nivåer?

– I så fall är det avgörande att politikerna ger besked om det. Då handlar det nämligen om att man accepterar att vi går mot ett grundtrygghetssystem i stället för ett pensionssystem baserat på vilka inkomster man har arbetat in under livet, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

En sak till att på djupet fundera över är synen på äldres ekonomi, och hur låga summor samhället anser att just äldre ska klara sig på en vanlig månad.

Under de senaste åren har frågor som lägre ingångslöner och hur många som är självförsörjande i Sverige stötts och blötts en hel del.

I båda dessa debatter har det handlat om att inkomster på cirka 17 000 kronor före skatt är för lågt att leva på.

För lågt för andra

Men medianen för den totala pensionen, alltså både allmän och tjänstepension, ligger för 2022 på just 17 000 kronor före skatt, konstaterar SPF Seniorerna i rapporten.

”Det är alltså en inkomstnivå som i andra sammanhang anses för låg att leva på eller som man inte kan försörja sig själv på. Varför skulle den nivån då duga för många av landets pensionärer?” skriver SPF Seniorerna i rapporten.

Kan man tala om att vi i Sverige har problem också med en ekonomisk ålderism?

– I många länder anses att inkomster från socialförsäkringar inte behöver överstiga lönerna, så också här och det håller nog de flesta med om, säger Anna Eriksson till Senioren.

– Sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är visserligen tänkta mer som tillfälliga än långvariga inkomster medan pension är långvarigt. Det vore bra om vi fick en diskussion om vad som kan anses vara en rimlig pension.

Här hittar du SPF Seniorernas rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-26
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas