Språkkrav i omsorgen ska utredas
Foto: Getty Images
Nyheter | Äldreomsorg

Språkkrav i omsorgen ska utredas

Nu sjösätter regeringen sitt åtagande från Tidöavtalet att ta reda på hur svenskakunskaper ska öka hos äldreomsorgspersonal.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-04

En särskild utredare ska analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras.

Det huvudsakliga syftet är att stärka patientsäkerheten inom vård och omsorg av äldre, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i äldreomsorgen och om kraven bör skilja sig åt mellan yrkesgrupperna.

Hela landet

Flera kommuner har redan infört språktester i äldreomsorgen.

– Det är viktigt att vi går fram med detta för hela landet, så att det inte är skillnad mellan vilken kommun du bor i, säger äldreminister Anna Tenje (M) i en kommentar till Altinget.

Annan personal

Språkkrav ska enligt direktiven till utredaren också kunna omfatta annan servicepersonal som till exempel vaktmästare eller lokalvårdare.

Utredaren ska också analysera och redovisa konsekvenser av språkkraven för äldreomsorgens personal- och kompetensförsörjning, och det i både offentlig och privat regi.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Nödvändigt

SPF Seniorerna välkomnar att tydligare krav ska ställas på svenskanivån för de som arbetar i äldreomsorgen.

– Det är nödvändigt för att svensktalande hemtjänst- och omsorgstagare ska kunna få en äldreomsorg som är säker och av god kvalitet, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

Kulturen viktig

Språkkrav ökar också förståelsen kollegor emellan och bidrar till att öka attraktiviteten i omsorgsyrkena, menar hon.

– Allt detta kommer att gagna mottagarna.

Eva Eriksson.

Men regeringen missar att det i personalen också bör finnas kunskaper i svensk kultur, anser Eva Eriksson.

– Detsamma gäller även kunskaper i andra språk och kulturer än den svenska. Detta blir allt viktigare ju fler äldre som har en icke svensktalande bakgrund.

Berör många seniorer

Flera rapporter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och offentliga utredningar har pekat på bristande kunskaper i svenska språket hos omsorgspersonal.

Socialstyrelsen har i Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2023 beräknat att andelen utrikes födda bland de som har fyllt 66 år kommer att vara 17 procent år 2030.

Dölj faktaruta

Direktiven till utredningen presenterades i onsdags (29/3) av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-04
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas