Debatt med utsikt gav öppen dialog
I centrum för debatten: SPF Seniorernas Mona Boström framför Nackas politiker. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Valet 2022

Debatt med utsikt gav öppen dialog

Nycklar till valseger i kommunvalet är frågor som boende och äldreomsorg. Det har SPF Seniorerna i Nacka sett till att utnyttja.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-02

11 september närmar sig. Valdebatterna står som spön i backen. Men inte bara med partiledarna i de stora medierna. På många håll runtom i landet ordnar SPF Seniorerna lokala arrangemang för att få fram de lokala svaren.

Så exempelvis i Nacka kommun som i onsdags (31/8) samlade den kommunpolitiska toppen till en två timmar lång utfrågning och diskussion. Ett 80-tal åhörare fyllde mötesplatsen för seniorer, belägen på 15:e våningen i ett av köpcentret Nacka Forums torn. Således med en milsvid utsikt över kommunens centrala delar i riktning mot grannkommunen Värmdö.

De fyra ordförandena för arrangerande SPF Seniorernas lokalföreningar i Boo, Nacka, Saltsjöbaden och Älta var alla på plats och en av dem, Mona Boström, ordförande i SPF Seniorerna Nacka, ledde utfrågningen och diskussionen.

Mona Boström.

– Vi vill få politikerna att prata inte bara om äldreomsorg utan också om samhällsplanering i stort, sa Mona Boström till Senioren inför debatten. Vi frågar vad partierna gör konkret för att Nacka ska vara den bästa kommunen för seniorer. Hur driver de boendefrågor till exempel?

– Men vi vill också höra vad de gör de för att skapa kvalitet i äldreomsorgen. Och självklart tar vi upp frågan om hur många 65-plussare som finns på valbar plats på valsedlarna.

Fria politiker

Mona Boström inledde med en öppen fråga där de olika partierna fick beskriva vilka idéer och planer de har för att seniorerna i Nacka ska kunna leva ett gott och stimulerande liv.

Alla partier i fullmäktige kom med starka namn, bland dessa Mats Gerdau som är moderat kommunstyrelseordförande deltog liksom äldrenämndens kristdemokratiska ordförande Karin Teljstedt.

16 procent seniorer

Nacka kommun ligger sydost om Stockholm.
108 000 invånare.
16 procent eller 17 800 personer är 65 år och äldre.

Dölj faktaruta

De tog chansen när den gavs att fritt och oavbrutet under tre minuter få inleda med att måla upp sina visioner av ett äldrevänligt Nacka.

Det blev ett axplock av förslag och idéer.

Miljöpartiet betonade vikten av att kunna ta sig till olika aktiviteter och områden, och att känna sig trygg såväl på cykelbanor som i centrum.

Vänsterpartiet ville satsa mer på personal inom äldreomsorgen och trygghetsboenden.

Nackalistan sa att man vill se en äldreombudsman i kommunen och att fler offentliga toaletter är ett måste. Likaså måste kommunen bättre lyssna på anhöriga och hitta fler sätt att avlasta dem.

Mikael Carlsson, Nackalistan.

Sverigedemokraterna tryckte på att det kommer riksdagsbeslut om högre pensioner och bättre högkostnadsskydd för tandvård. Lokalt behövs ett återinförande av kommunal hemtjänst för att öka valfriheten. Språkkrav i äldreomsorgen.

Lars Alexandersson, SD.

Socialdemokraterna lyfte frågan om boende – fler former behövs, hyresrätter och trygghetsboenden, men också fler särskilda boenden. Äldreomsorgen behöver satsas på: fler kollegor för personalen, avskaffa delade turer och erbjud trygga heltidsanställningar.

Den styrande majoritetens partier – M, C, L och KD – betonade genom Mats Gerdau, Moderaterna, att valfriheten ska värnas, äldreomsorgen ges mer resurser men också att Fisksätra måste bort från listan över utsatta områden. Han sa sig starkt ogilla ålderismen i samhället och betonade att ålderdomen ska vara en andra frihetstid.

Mats Gerdau, mäktigast i Nacka.

Liberalerna underströk att politiken måste ha individen för ögonen, att uttrycket ”våra äldre” är obehagligt och kan spegla en ålderism och människosyn som inte minst Diskrimineringsombudsmannen bör bekämpa mer aktivt.

Monika Brohede Tellström, L.

Kristdemokraterna formulerade det som att människovärdet aldrig kan ha ett bäst-före-datum. Fler och olika bostadslösningar måste till. Politiken måste vara bred och lyhörd för att kunna möta en målgrupp som spänner så brett över pigga, friska, aktiva pensionärer till sköra äldre i livets slutskede.

Centerpartiet ägnade sin stund åt att lyfta de förebyggande insatsernas betydelse. Fast läkarkontakt måste bli verklighet – undersökningar visar att man lever längre med en sådan. Den ofrivilliga ensamheten kan bekämpas på många sätt, att införa telefonkedjor skulle rädda liv.

Christine Lorne.

Partierna valde disciplinerat att lyfta egna förslag i stället för att skjuta sönder motståndarnas. Det formade dagen till ett smörgåsbord med goda idéer och ambitioner.

Många idéer

Debatten gick vidare med ämnen som boende och äldreomsorg genom att Mona Boström frågade ut tre partier åt gången.

Johanna Kvist, S har ordet.

Ett förslag från Lisskulla Zayane, MP:

– Vi vill införa en kommunal hyresgaranti. Om man idag säljer sitt hus för kanske sju miljoner medges man ändå inte ett hyreskontrakt på en lägenhet. Det är absurt.

Karin Teljstedt, KD:

– Mycket sker på nationell nivå, och vi behöver därför ligga på våra partier nationellt.

KDs Karin Teljstedt och MPs Lisskulla Zayane.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, höll med:

– Vi kan påverka rikspolitiker att stimulera mer byggande även om mycket redan görs i Nacka.

Oppositionsrådet Johanna Kvist, S:

– Det behövs fler hyresrätter i Nacka och med rimliga hyror. Möjligheterna ökar om man också gör rätt saker på nationell nivå.

Gammal kunskap

Mona Boström, bland annat med bakgrund som stadsdirektör i Nacka och landstingsdirektör i olika landsting, gav ett perspektiv:

– På 90-talet kom Nacka lågt i kostnader för äldreomsorgen trots bra kvalitet. Vad berodde det på? Man hittade inga skillnader, utom att det fanns fler 55+ bostäder. Slutsatsen var att detta var en nyckelfaktor för att fler kunde få ett gott liv.

– Det är oerhört intressant vilken typ av bostäder som finns. Mycket viktigt är också att det finns tillräckligt antal särskilda boenden, så man inte behöver stå i kö.

Politikerna som var med

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna
Mats Gerdau, Moderaterna
Monika Brohede Tellström, Liberalerna
Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna
Christine Lorne, Centerpartiet
Johanna Kvist, Socialdemokraterna
Lisa Rasmussen, Vänsterpartiet
Mikael Carlsson, Nackalistan
Lisskulla Zayane, Miljöpartiet

Dölj faktaruta

När äldreomsorgen diskuterades framgick att Nacka kommun kämpar med likartade problem som så många andra kommuner. För dålig lägstanivå när det gäller kompetens och språkkunskaper och det stora antalet olika personer som utför hemtjänst.

Johanna Kvist, S, tryckte på att resurserna som tilldelas äldreomsorgen är för små.

– De räcker helt enkelt inte till för att ge behovsanpassad och individanpassad äldreomsorg. Vi måste satsa mer om vi ska behålla exempelvis våra sjuksköterskor.

Mats Gerdau, M, höll med om att resurser är viktiga.

– Men vi behöver också prata om hur resurser skapas, hur vi får fler i arbete. Därför är det viktigt att Nacka växer. En annan nyckel är valfriheten, det är en hävstång för god kvalitet.

Lisa Rasmussen.

Skillnader mellan partierna kom också tydligt fram i synen på kommunalskatten. Lisa Rasmussen, V:

– Majoriteten sänkte 25 öre medan vi ville höja med 40 öre, vilket inte ens är på Stockholmsnivå. I vår kommun borde vi ha råd med det.

Karin Teljstedt, KD, och två SPF Seniorer diskuterar i paus.

Partierna fick också redovisa hur många 65-plussare man har på valbar plats på sina vallistor i valet till kommunfullmäktige. Helhetsbilden imponerade inte.

När publiken fick lämna in skriftliga frågor kom bland annat frågan upp om partierna är villiga att satsa på en ny boulehall. Mona Boström begärde handuppräckning av politikerna, men ingen lyfte ett finger. Också ett besked.

Godkänt. Lars Tornérhielm från SPF Seniorerna Saltsjöbaden och Mona Boström.

Efter debatten var Mona Boström ganska nöjd. En utfrågning inför valet tvingar partierna att tänka till och formulera sina äldrepolitiska tankar.

– Jag tror att publiken fick en bild av var partierna lägger sina tyngdpunkter och att det framgick att partierna funderar en hel del på äldrefrågor. Några intressanta förslag kom också fram.

– Sedan står det klart att vi från seniororganisationernas sida har all anledning att försöka påverka och informera om vad som är viktigt för oss seniorer, också efter valet.

Lyssna på debatten

Utfrågningen spelades in av Radio Nacka 99,9 MHz. Den sändes 1/9 klockan 17.00 men kan också hittas på radionacka.se om man söker i programarkivet.

Dölj faktaruta

Bilder: Tomas Södergren

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas