Ta tandvården på allvar!
Foto: Getty Images
Hälsa | Vård | valet 2022

Ta tandvården på allvar!

Tandvården för äldre ska ingå i högkostnadsskyddet. Det kräver alla Sveriges seniororganisationer sedan lång tid tillbaka. Riksdagens partier stänger inte dörren. Läs deras svar nedan på Seniorens tre frågor.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

Dagens finansieringsmodell där patienten själv betalar en stor del av kostnaden, innebär att många inte har råd att söka vård för sina tänder och sin munhälsa. Äldre och kroniskt sjuka med låg pension är extra sårbara.
SPF Seniorernas kongress slog i höstas fast en förnyad offensiv gentemot politikerna under valåret.
Förutom högkostnadsskydd bör regeringen säkra att rätten till god tandvård och munhälsa ska tryggas inom äldreomsorgen.
– Likaså att alla vård- och omsorgsgivare, både inom tandvård, övrig hälso- och sjukvård och äldreomsorg, ska ha grundläggande kunskap om munhälsa och åldrande, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Vad vill partierna?

Frågan Senioren ställt till de vårdpolitiska talespersonerna är:
Tänker ert parti verka för att riksdagen fattar beslut om att tandvården ska ingå i ett högkostnadsskydd?

Kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson och ordförande i socialutskottet
Ja. Tänderna är en del av kroppen och det ska inte vara plånboken som avgör om du har god tandhälsa eller inte. Därför bör det på längre sikt utformas ett system som på ett bättre sätt än idag tar sikte på det. Ett steg vore att fortsätta att sänka högkostnadsskyddet.

Centerpartiet Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
I den bästa av världar där pengar inte är en bristvara ska självklart tandvården subventioneras på samma sätt som sjukvården, men det finns så stora brister och behov inom andra delar av hälso-och sjukvården som vi behöver lösa först.
Vi vill i första hand satsa på att stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Liberalerna Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
På sikt, men inte inom en mandatperiod. Vi vill gradvis öka subventionerna, så att ingen behöver avstå förebyggande eller behandlande tandvård av kostnadsskäl. Främst ska pengar riktas mot de som har stora behov. Vi vill också att mobil tandvård ska kunna ge behandling i hemmet.

Moderaterna Camilla Waltersson Grönvall, vårdpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Nej. Tandvården ska fortsatt verka inom nuvarande högkostnadsskydd som vidareutvecklas. Skälen är att tandvården i huvudsak fungerar väl och patienterna är nöjda med den service man får. Att då koppla samman den med hälso- och sjukvården med alla sina problem och utmaningar är fel väg att gå.

Miljöpartiet Margareta Fransson, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor och ledamot i socialutskottet
Ja, det här är en klar del av vår politik. Tänderna är en del av kroppen, tandvårdsproblem både är och leder till hälsoproblem och vi anser att det rimligaste vore att både tandvård och övrig hälso- och sjukvård ingår i ett och samma högkostnadsskydd. Alla måste ha råd med behövlig tandvård.

Socialdemokraterna Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet
Ja. Vår målsättning är på sikt att patientkostnaderna i tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården.
Flera av tandvårdsutredningens förslag ligger i linje med detta och kan därför ligga till grund för de ytterligare steg som bör tas under nästa mandatperiod.

Sverigedemokraterna Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Ja, alla medborgare ska erbjudas tandvård på samma villkor som annan vård och vi vill utreda hur tandvårdens högkostnadsskydd kan se ut. I detta arbete bör man även ta fram riktlinjer för vem som bör omfattas av subventionerad tandvård.

Vänsterpartiet Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Ja. Alla ska ha råd att ha bra tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Vi vill införa ett högkostnadsskydd som innebär att alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut.

Fyra förslag om tandvården

Enligt den senaste statliga Tandvårdsutredningen kostar tandvården 29,4 miljarder per år.
57 procent av kostnaden för behandling betalas av patienterna. 4,5 miljarder betalas ut i högkostnadsskydd.
Tandvårdsutredningen har kostnadsberäknat fyra alternativ.
1 Högkostnadsskydd 1 200 kronor per 12 månaders period.
2 Kostnader över 1 200 ersätts med 50 procent upp till 15 000 och däröver med 85 procent.
3 Liknande läkemedelsförmånen. Stegvis ökande subvention och som mest 2 400 kronor i egenavgift.
4 Avgift 200 kronor per besökstillfälle. Patienter 85 år och äldre föreslås få ett högkostnadsskydd på 1 600 per 12 månaders period.
De fyra alternativen medför ökade kostnader för staten på mellan 1, 6 miljarder per år upp till 6, 5 miljarder per år.
Utredningen baserar sina förslag på alternativ fyra. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2026.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas