Få äldre ges vård för postcovid
Foto: Getty Images
Nyheter | Oklart

Få äldre ges vård för postcovid

De flesta mottagningar för postcovid har få eller inga äldre patienter. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-07

Att äldre är ovanliga inom postcovidvården är ett faktum, men frågan är varför.

Med tanke på hur utbredd smittspridningen av covid-19 har varit finns det anledning att tro att personer på äldreboenden kan ha postcovid, skriver Vårdanalys i rapporten ”Postcovid i praktiken”.

Men de flesta postcovidmottagningar uppger alltså att de har mycket få eller inga patienter alls från äldreboenden.

Enligt Socialstyrelsen är det bara sex procent av de som fått diagnosen postcovid inom primärvården som är över 70 år.

Trötthet

Myndigheten har svårt att ringa in svaret på frågan varför så få äldre får vård för postcovid.

En teori är att äldre eventuellt generellt återhämtar sig väl och inte får postcovid i samma utsträckning som yngre.

En annan tanke från Vårdanalys är att det kan finnas en större acceptans för symtom som trötthet hos äldre jämfört med personer i arbetsför ålder.

Oklar bild

Det finns en hemläxa att göra, enligt myndigheten som skriver så här i rapporten:

”…det är möjligt att omsorgspersonalen behöver mer kunskaper om postcovid, bland annat hur symtomen ser ut och vart man kan vända sig vid behov av vård. Det kan eventuellt finnas ett behov av att ytterligare utreda orsakerna till att personer inom omsorgen inte får diagnosen postcovid.”

Man skriver också att ”Omsorgspersonalen behöver känna igen symtom och upptäcka behov av insatser vid postcovid och samverka med vården.”

Postcovid i praktiken

Här är hela rapporten från Myndigheten för vårdanalys.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-10-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas