Sju krav på ny regering
M-ledaren Ulf Kristersson. Snart statsminister.
Nyheter | Påverkan

Sju krav på ny regering

När Moderatledaren Ulf Kristersson håller sin regeringsförklaring som ny statsminister gäller det spetsa öronen. SPF Seniorerna kommer att lyssna extra noga efter sju saker.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-28

För Ulf Kristersson vet exakt vad seniorerna vill höra. I ett brev till Ulf Kristersson daterat 19/9 skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson att fler än var femte invånare har fyllt 65 år: ”SPF Seniorerna vill att en ny regering lyssnar och tar hänsyn till seniorers behov och synpunkter, oavsett vilket eller vilka partier som bildar regering.”

Som första punkt framhåller Eva Eriksson, precis som i en intervju med Senioren strax efter valet, vikten av att den kommande regeringen har en renodlad äldreminister.

”Det behövs en samordnade kraft för det nationella arbetet för och tillsammans med seniorer.” skriver Eva Eriksson i brevet.

Som nummer två kommer kravet på att ålderismen aktivt måste bekämpas av den tillträdande regeringen. Som exempel för Eva Eriksson fram vikten av att få bort omotiverade åldersgränser för medicinska behandlingar och att staten måste vara en god arbetsgivare och säkerställa att äldre arbetskraft kan arbeta kvar så länge de vill.

Mer till pensionerna

Den tredje punkten gäller pensionerna och kan bli svårsmält för Moderatledaren. Kravet är en ”total översyn” av pensionssystemet, att avsättningarna höjs och att pensionsgruppen ”öppnas” så att alla kan ta del av den viktiga diskussionen.

Eva Eriksson vill också se att den nya regeringen tar förslaget om en ny äldreomsorgslag till riksdagen.

Eva Eriksson.

Primärvården behöver byggas ut, betonar Eva Eriksson i en femte punkt.

Det digitala utanförskapet måste bekämpas av den nya regeringen. ”Möjliggör utbildning och fortbildning för de som är digitalt ovana”, skriver Eva Eriksson men understryker också vikten av att det ”alltid finns fullgoda alternativ till de digitala. Alla kan och vill inte vara digitala.”

Bättre lånevillkor

Sjunde och sista punkten gäller den lika viktiga som under valrörelsen osynliga boendefrågan. Idag är det vanligt att seniorer blir fast i sina hem av ekonomiska skäl eller för att det inte finns passande bostäder att flytta till, skriver Eva Eriksson. ”Gör det mindre kostsamt att flytta, säkerställ skäliga bostadskostnader och bättre lånevillkor för seniorer, oavsett bostadstyp.”

Det är en regeringsförklaring

En regeringsförklaring är en beskrivning av regeringens kommande politik. Det som återges i talet inför den nytillträdda riskdagen speglar vad den nya regeringen anser vara det viktigaste att genomföra.

I Sverige är det statsministern som läser upp regeringsförklaringen inför riksdagen vid riksmötets öppnande varje år. Men regeringsförklaringen behöver inte alltid sammanfalla med riksmötets öppnande och kan ske fler än en gång per år, exempelvis om en regering avgår under pågående riksmöte.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-09-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas