Statens signal: Äldre är mindre värda
Foto: Getty Images
Nyheter | Risk

Statens signal: Äldre är mindre värda

Staten ska inte bidra till ålderism, men precis detta är vad som sker inom vårdens nationella screeningprogram. En diskriminering som kostar liv.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-03

Det visar en ny rapport från SPF Seniorerna. Rapporten har titeln ”Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra” med underrubriken ”Livet är betydelsefullt oavsett ålder”.

Rapporten konstaterar att trots att Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och att målet för Hälso- och sjukvårdslagen är en vård på lika villkor för hela befolkningen, så har det under 2010-talet införts eller bekräftats övre åldersgränser som gör att människor särskiljs i vården enbart på grund av deras ålder.

Ökar med ålder

I de nationella screeningprogrammen för tillstånden bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm används åldersgränser.

Detta är sjukdomar med en mycket stark evidens för att de blir allt vanligare ju äldre vi blir.

Sticker ut

– Äldre patienter särskiljs och förhindras möjlighet till tidig upptäckt och därefter behandling i god tid. När människor behandlas olika, på grund av kronologisk ålder, sänder det inte bara en signal om att seniorer är mindre värda i samhället utan det är också en fråga om åldersdiskriminering, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Det är särskilt allvarligt när det är det offentliga som är avsändaren av sådana signaler.

Sverige sticker dessutom ut i en internationell jämförelse, visar rapporten. I länder som USA, Storbritannien och Australien används antingen inga åldersgränser för screening eller så informeras och erbjuds äldre patienter möjlighet till screening även om åldersriktlinjer finns.

Sunt förnuft

SPF Seniorerna kräver att åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen ska upphöra och att Sverige åtminstone bör erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter.

Antal nya bröstcancerfall per 100 000 personer, ålder 20-85+, 2019 och 2020. Källa: Socialstyrelsen

– Det finns ingen evidens emot nyttan av screening bland äldre. Om det saknas evidens för nyttan, låt sunt förnuft råda och ta bort åldersgränserna i screeningprogrammen, säger Eva Eriksson.

Ojämlik vård

SPF Seniorerna har också genomfört en enkätundersökning till landets regioner med frågor om de nationella screeningprogrammen.

– Vi kan konstatera att trots Socialstyrelsens mål med de nationella screeningprogrammen om en jämlik vård finns betydande skillnader i tillämpning och rutiner i landets regioner när det gäller de nationella screeningprogrammen. Patienternas möjlighet till såväl screening som behandling blir beroende av var i landet man bor, vilket utöver åldersgränserna också det medför en ojämlik vård, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

screening, livmoderhals. cancer. diskriminering

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas