Fortsatta protester mot skatteorättvisan
Många 57-or ville få ett ord med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Stefan Brolund
Nyheter | Motstånd

Fortsatta protester mot skatteorättvisan

Den högre skatt som drabbar 110 000 pensionärer födda 1957 fortsätter att engagera och uppröra. Demonstrationer väntas när finansministern ställs till svars i riksdagen den 26 maj.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-16

På Seniordagen i Kungsträdgården i Stockholm i förra veckan (9/5) samlades ett 30-tal 57-or för att med plakat och tryckta t-shirts markera sin närvaro och få äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenjes (M) uppmärksamhet för frågan och kravet på övergångsregler och kompensation.

Beslutet som riksdagen fattade för ett år sedan om att höja pensionsåldrarna i pensionssystemet innebar att en årskull kom i kläm – 57-orna får betala i många fall mer än 3 000 kronor mer i skatt varje månad under året.

Ministern var inbjuden för att hålla tal under Seniordagen, och fick alltså tillfälle att diskutera med flera 57-or. Budskapet gick inte att missa – på deras medhavda plakat stod bland annat ”Född 57 Skattelurad av riksdagen!”

– Några besked eller löften om åtgärder fick vi inte, men ministern sa att hon känner till vår situation och att hon skulle ta med sig frågan, berättar Marie Tillas Swahn, en av de aktiva 57-orna.

På facebook

De kamplystna seniorerna driver sin fråga om rättvis skatt på olika fronter. Man har exempelvis startat en grupp på facebook, ”Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad av Riksdagen”. I dagsläget har gruppen nära 3 000 medlemmar.

Nya demonstrationer väntas den 26 maj i närheten av riksdagshuset med anledning av att finansminister Elisabeth Svantesson (M) då ska debattera just skatteorättvisan mot 57-orna.

Seniordagen i Kungsan förra veckan, många 57-or på plats. Foto: Stefan Brolund

På begäran av Janine Alm Ericson (MP) blir det då en interpellationsdebatt där finansministern får tillfälle att berätta vad hon eventuellt tänker göra åt orättvisan, eller motivera varför regeringen inte tänker agera.

Debatten har dröjt. Miljöpartiet begärde redan den 17 mars att få en interpellationsdebatt om frågan. Senaste datum för en sådan skulle enligt reglerna vara den 11 april.

Men debatten har fortfarande inte ägt rum, eftersom regeringen har prioriterat annat.

Stor irritation

Det i sig har väckt stark kritik från flera håll i riksdagen.

Att behöva vänta i två månader på att få diskutera sin interpellation i en aktuell och brännande fråga är oacceptabelt, anser flera ledamöter.

Niklas Karlsson.

– Det är respektlöst. Man hanterar inte riksdagen så här. Vi har regler för att de ska följas, säger skatteutskottets ordförande Niklas Karlsson (S) till Ekot.

Elisabeth Svantesson svarar att en förklaring till dröjsmålet är att Sverige är ordförandeland i EU.

Frågan den 26 maj

”Anser ministern att den skattemässiga behandlingen av personer födda 1957 är rimlig, och om inte, vad avser ministern att göra åt detta?”

Janine Alm Ericsson.

Janine Alm Ericsson som är MPs ekonomisk-politiska talesperson ställer nu frågan på nytt till finansminister Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson.

Interpellationsdebatten i riksdagen den 26 maj kan ses på riksdagens webb-TV.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-16
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas