Krisen: Fler tvingas hoppa över måltider
Foto: Getty Images
Nyheter | ny verklighet

Krisen: Fler tvingas hoppa över måltider

Inflationen och räntehöjningar fortsätter att sätta våldsam press på ekonomiskt utsatta hushåll. Från en rad organisationer kommer larm om att medlemmar inte har råd att äta sig mätta.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-27

Den ekonomiska krisens effekter skapar oro. Men hur ser det verkligen ut, vad är fakta för vanliga hushåll?

För att få fler svar har Sveriges Konsumenter tagit fram en webbenkät som några av dess medlemsorganisationer, bland andra SPF Seniorerna, har delat bland sina medlemmar.

– Svaren ger en bild som vi inte riktigt mött tidigare. För många handlar det inte om att välja mellan falukorv och finkött. Utan att välja mellan falukorv och inget alls, skriver företrädarna för organisationerna på Aftonbladets debattsida.

Avstår från mat

Drygt 800 personer har svarat på enkäten. Fyra av fem anger att prishöjningarna påverkat vilken och hur mycket mat de handlar.

Vad som sticker ut är att de skenande matpriserna gör att tolv procent svarar att de hoppar över måltider varje vecka. En del hoppar över en eller flera måltider – varje dag.

Ger psykisk ohälsa

En annan larmsignal är hur tydligt kostnadsläget påverkar det sociala livet. Drygt en av fem bjuder mer sällan hem familj och vänner på mat.

Sådana uppoffringar får konsekvenser för den psykiska hälsan, menar debattörerna som drar paralleller till pandemin:

– Återigen sluts världen. Då var det viruset som tvingade oss till isolering, nu är det plånboken.

Måste agera

Fler insatser för grupper med låga inkomster och höga boendekostnader är ett måste, skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson med flera i artikeln – och det måste gå snabbt. Det behövs betydligt mer än vad som återfanns i regeringens vårbudget från förra veckan.

Och mer kunskap behövs om hur krisen slår mot utsatta hushåll.

– Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka hur folkhälsan påverkas av det pressade ekonomiska läget, uppmanar organisationerna bakom debattartikeln.

Står bakom uppropet

Här kan du läsa hela debattinlägget.

Debattörerna:

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 miljonerklubben
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Åsa Lindestam, ordförande PRO
Jonas Friberg, ordförande Resenärerna
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Emmeli Wulfstrand, ordförande Verdandi

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-04-27
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas