Varnar för snabbt uttag av tjänstepension
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Varnar för snabbt uttag av tjänstepension

Kortsiktiga uttag av tjänstepension kan halvera pensionen. Det visar en ny rapport från Skandia som har kartlagt hur uttagsplanering av tjänstepension påverkar livet som pensionär.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-02

Frågan om hur snabbt man ska ta ut sin tjänstepension är värd att fundera igenom mycket noga, betonar Skandia.

Valet att ta ut tjänstepensionen utspritt över åren ger en möjlighet att leva som en ”medelpensionär”, medan valet att plocka ut mer pengar genom kortare uttag gör att individen kan leva som ”pluspensionär” men sedan behöver gå ned i nivå till ”baspensionär”.

Rejält ras

– Livet som pensionär kan förändras över en natt. Från 62 650 ned till 20 000 kronor per månad, beroende hur man valt att plocka ut sin tjänstepension som pensionär, skriver pensionsbolaget i sin rapport ”Pensionspusslet”.

Effekten kan bli 20 år med enbart 42 procent av sin slutlön i pension.

Mattias Munther.

– En anledning till att en del väljer att plocka ut tjänstepensionen på kort tid kan vara att de underskattar hur många år de ska leva livet som pensionär och hur länge pensionspengarna behöver räcka, säger Mattias Munther, pensionsekonom på Skandia.

Sannolikt äldre

Idag är medellivslängden i Sverige strax över 80 år för män och nästan 85 år för kvinnor. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt förväntas genomsnittet bli över 90 år 2041.

– För den som fyllt 80 år så har sannolikheten för att få fira sin 100-årsdag också ökat jämfört med när man var 65 år. Det är en viktig faktor att ha med sig när man ska lägga pensionspusslet, betonar Mattias Munther.

”Pensionspusslet” försöker beskriva effekten av olika uttagsval för tjänstepensionen.

Beräkningarna genomförs för tjänstemän och arbetare i privat sektor samt kommun- och regionanställda och man jämför livsvariga uttag med uttag på 10 år och 5 år.


Typiskt scenario för uttag av pension (allmän + tjänstepension)
Uttagsperiod för tjänstepensionPrivat-anställdKommunalt anställdRegionalt anställdPrivat-anställd tjänsteman
Livsvarigt uttag20 600 kronor23 300 kronor30 150 kronor34 500 kr
Helt uttag de 10 första åren25 250 kronor29 000 kronor39 200 kronor45 950 kr
Helt uttag de fem första åren33 450 kronor38 000 kronor53 350 kronor62 650 kr
Pension per månad efter uttag av tjänstepension18 800 kronor18 800 kronor19 200 kronor20 000 kr
Samtliga beräkningar är genomförda på personer födda 1963 som arbetar fram till riktåldern för pension vid 67 år, vid uttag av allmän- samt tjänstepension i kronor efter skatt.
Pensionen som andel av slutlönen
Uttagsperiod för tjänstepensionPrivatanställdKommunalt anställdRegionalt anställdPrivat-anställd tjänsteman
Livsvarigt uttag72%71%72%75%
Helt uttag de 10 första åren90%91%99%106%
Helt uttag de fem första åren124%124%145%164%
Pension per månad efter uttag av tjänstepension54%53%46%42%
Samtliga beräkningar är genomförda på personer födda 1963 som arbetar fram till riktåldern för pension vid 67 år.
Källa: Skandia

Många ångrar sig

En kartläggning från Pensionsmyndigheten visar att 41 procent av de pensionärer som påbörjade uttag av sin pension under 2021 valde en utbetalningstid på tio år eller ännu kortare för huvuddelen av sin tjänstepension.

Omkring 11 procent av dessa ångrade sedan att de inte hade valt en längre utbetalningstid.

Här hittar du Skandias rapport.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas