Nyheter | Inflytande

Ministern vill lära om pensionärsråd

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill ta del av goda exempel på hur kommunala pensionärsråd kan fungera.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-08

Under ett möte på onsdagen (7/6) med civilministern framförde förbundsordförande Christina Rogestam och generalsekreterare Peter Sikström betydelsen av välfungerande pensionärsråd ute i landets kommuner.

Pensionärsrådens roll och funktion är så central att rådens ställning bör tryggas i lag, som fallet är i andra nordiska länder, framhöll Rogestam och Sikström under träffen.

Intresserad

SPF Seniorernas kongresser brukar också slå fast att det är angeläget att förbundsledningen driver frågan gentemot regering och riksdag.

– SPF Seniorerna menar att pensionärsrådens engagemang kan bidra till bättre underlag inför beslut i nämnder och fullmäktige. Av den anledningen borde det vara obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner att inrätta pensionärsråd, framförde Christina Rogestam till ministern.

– Därför var det också glädjande att statsrådet lyssnade in oss och bad förbundet att återkomma med bra exempel på kommuner där pensionärsrådens insatser gör skillnad, säger Christina Rogestam i en kommentar till överläggningen.

Valfrihet

På agendan för mötet stod också flera andra frågor som förbundet arbetar mycket med i sitt påverkansarbete, exempelvis likvärdig vård, digital delaktighet och valfrihet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas