Brister på nio av tio arbetsplatser inom äldreomsorgen
Foto: Mikael Gustavsen, Arbetsmiljöverket
Nyheter | Arbetsmiljö

Brister på nio av tio arbetsplatser inom äldreomsorgen

87 procent av Arbetsmiljöverkets drygt tusen inspektioner ledde till krav på förbättringar. Det framgår av en ny rapport.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-03-02

Låg bemanning, stressig miljö, tunga lyft, hot om våld, många osynliga arbetsuppgifter utöver det schemalagda arbetet och dåligt samvete för att man inte kan hjälpa i så hög grad som man önskar. Det är några av de arbetsmiljöproblem anställda inom omsorgen brottas med.

Samtidigt är vissa arbetsgivare och styrelsemedlemmar inte ens medvetna om sitt ansvar för arbetsmiljön. Det framgår av de drygt tusen inspektioner som Arbetsmiljöverket utfört mellan 2017 och 2019 hos närmare 200 arbetsgivare inom hemtjänst och särskilda boenden. Totalt har Arbetsmiljöverket ställt 4 541 krav på åtgärder.

Brister i förebyggande arbetet

– Det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man bedömer inte risker och åtgärder och följer upp på det sätt som man behöver för att förhindra att folk blir sjuka eller skadar sig i arbetet, säger Britt-Marie Henriksson som är projektledare för Arbetsmiljöverkets treåriga inspektion.

Knappa resurser

Den som jobbar med människor vet att alla situationer inte går att förutse eller tidsbestämma. Personalen inom omsorgen är ofta mycket engagerad men brottas med knappa resurser, säger Britt-Marie Henriksson.

Behöver stöd

Har man ont om tid och är underbemannade är det särskilt viktigt att få stöd kring hur uppgifter ska prioriteras. Här brister det.
– Ofta kanske man säger att vi ska prioritera bort städ och dusch. Men vad väcker det då?

Det är inte ovanligt att behöva bemöta besvikelse eller ilska – i värsta fall hot och våld. Engagemanget som är i grunden positivt kan också leda till skuldkänslor för någonting man själv inte styr över.

Anställda inom omsorgen upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Saknas det rutiner för arbetsmiljöarbete och kunskap om hur det bedrivs blir det svårt att vara med och göra sig hörd.

Saknas möten och handledning

Det är viktigt att känna till risker och hur de ska hanteras. Men fastanställd personal fortbildas inte tillräckligt om sådant som hur man lyfter rätt. Det saknas också handledning och tillfällen för möten där kollegor kan utbyta kunskap och erfarenheter.

Med många vikarier är det viktigt med rutiner för information. Vet alla vilka lyft man måste vara flera personer för att utföra säkert? Vilka rengöringsmedel som kräver handskar?

Osynligt arbete

Inom omsorgen finns också flera ”osynliga” arbetsuppgifter som recepttuttag, transport av prover, städning av personallokalen. De anställda tvättar också sina egna arbetskläder.
– Det är jätteviktigt att man faktiskt sätter ord på de arbetsuppgifter man faktiskt gör.

Över hundra medarbetare

Även chefernas situation är ansträngd. Antalet medarbetare per chef är i regel högt.

– Några kommuner har tagit beslut om att ha ett tak på hur många anställda man ska ha. Men vi ser fortfarande att det är väldigt många. Särskilt under sommartid. Då kan man ha många hundra medarbetare, säger Britt-Marie Henriksson.

Samhällsfråga

Arbetsmiljön inom omsorgen är förstås av största vikt för den enskilda anställda, men det är också en samhällsfråga. I takt med att vi blir fler seniorer ökar behovet av omsorg.

– Ytterst handlar det här om kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. Arbetsmiljön är en viktig faktor för att de som jobbar inom äldreomsorgen faktiskt ska våga var kvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem. generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Regeringen tillsatte nyligen en nationell samordnare som ska just på kompetensförsörjningen inom omsorgen.

– Det är ett jättestort behov att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen, säger Britt-Marie Henriksson.

Hit kan du vända dig

Ser du tecken på bristande arbetsmiljö eller ohälsa hos omsorgspersonal som arbetar i din boendemiljö eller hos dina anhöriga så är det i första hand närmsta chef som ska kontaktas för att vidta åtgärder. Det finns också lokala skyddsombud.

 

Foto: Mikael Gustavsen, Arbetsmiljöverket

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-03-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas