Dödshjälp istället för vård?
Nyheter | Diskriminering

Dödshjälp istället för vård?

Äldre personer får inte respiratorstöd och ordineras palliativ vård trots att de kan ha chans att överleva covid-19.  

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-05-20

De höga dödstalen på landets äldreboenden diskuteras överallt. Hur kom smittan dit, är frågan som ställs. Men en ny fråga som väckts är, hade fler kunnat överleva om de faktiskt fått hjälp istället för palliativ vård?

Tillfrisknade tack vare sonen

I ett inslag i SVT från 21 april berättade Thomas Andersson om hur hans 81-årige far Jan ordinerades palliativ vård av en läkare som inte ens träffat fadern, efter att Jan smittats av covid-19 under ett sjukhusbesök. När Thomas Andersson krävde att Jan skulle få näringsdropp istället för morfin piggnade 81-åringen till och är idag frisk från covid-19.

”Många klarar sig inte”

Men hade inte sonen sagt ifrån, hade Jan varit död idag.

– Det är så frustrerande att de äldre är så diskriminerade, särskilt de som bor på äldreboenden. Som tur var klarade sig pappa men många andra har inte klarat sig och har inte fått hjälp heller, säger Thomas Andersson till Senioren.

Borde intressera IVO

SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht sade då att Jans fall borde intressera IVO.

Och Jan är inte ensam om att få palliativ vård ordinerad på distans. Även 72-åriga Moses Ntanda ordinerades vård i livets slutskede av en läkare per telefon, när han smittats med covid-19. Han avled senare, rapporterar DN.

Yngve Gustafson blev årets senior
Yngve Gustafson. Foto: Hans Alm.

Många äldre klarar smittan

Även om äldre är en riskgrupp finns goda möjligheter att överleva den nya influensan. Av de hundratals covid-smittade personer som vårdats på geriatrisk avdelning i Stockholm överlevde 80 procent, uppger DN. Snittåldern på de som vårdades var 83 år.

Kommer inte till sjukhus

Men ska en svårt sjuk person överleva måste hen få behandling.

Samtidigt rekommenderar Socialstyrelsen att man inte ska flytta covidsjuka äldre till sjukhus utan behandla dem på plats. Men då särskilda boenden saknar dygnet runt-kompetens för att ge syrgas och dropp återstår lugnande och smärtstillande.

Får inte träffa läkaren

– Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre, säger geriatrikprofessor Yngve Gustafson till DN.

Eftersom Socialstyrelsen också rekommenderar att man håller nere smittspridningen genom att begränsa de fysiska läkarbesöken, händer det att läkare bedömer patienter utan att träffa dem.

Diskriminering och lagbrott

Det finns situationer där palliativ vård är det bästa alternativet. Men att en läkare ordinerar vård i livets slutskede per telefon utan att göra en individuell medicinsk bedömning menar Yngve Gustafson är en kränkning, diskriminering och ett lagbrott.

– Att bo på ett äldreboende är inte en diagnos. Det i sig kan aldrig vara ett medicinskt underlag för att avgöra om man ska leva eller dö, säger han till DN.

Dödshjälp

Och det tycks inte bara vara i omsorgen som äldre får palliativ vård istället för behandling. En anonym läkare vid Karolinska universitetssjukhuset uppger för DN att äldre sjukhuspatienter med covid-19 får palliativt dropp i för stor utsträckning.

–Jag anser att det här är olagligt, och att en del av dessa patienter hade kunnat klara sig om de istället givits syrgasbehandling, säger läkaren till DN.

Kronologisk eller biologisk

Yngve Gustafson ifrågasätter även att äldre inte fått respiratorbehandling trots att det funnits kapacitet. Socialstyrelsens etiska riktlinjer om prioriteringar vid IVA-vård under coronapandemin har tidigare kritiserats av flera forskare i Aftonbladet för att äldre riskerar att få sämre vård än de har rätt till när läkare ska bedöma skillnaden mellan kronologisk och biologisk ålder.

Här kan du läsa hela artikeln i DN:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-05-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas