Covidsjuka 80-plussare överlever intensiven
Nyheter | Vård
Foto: Gettyimages

Covidsjuka 80-plussare överlever intensiven

Betydligt fler 80-plussare med covid-19 ges nu intensivvård. Sjukvården har lärt sig att det lönar sig, säger Socialstyrelsens expert.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-25

Mer än varannan 80-åring på intensiven överlever, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Avsevärt fler äldre erbjuds sjukhusvård på grund av covid-19 nu än i våras. Både på vanlig vårdavdelning och på intensiven, rapporterar TT.

Under veckorna 49-52 skrevs 2 587 personer som var 80 år eller äldre in på sjukhus i Sverige på grund av covid-19. Av dessa var 708 personer 90 år eller äldre. Även antalet äldre som vårdas med hjälp av intensivvård har blivit fler.

Prioriterades bort

I våras fanns rapporter om att personer 80 år eller äldre prioriterades bort, för att på så sätt säkerställa lediga platser – framför allt i Stockholm där trycket på akutmottagningarna var som störst.

Ett internt sjukhusdokument slog i praktiken fast att personer med en biologisk ålder över 80 år skulle prioriteras bort, något som kritiserades hårt av bland annat SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer.

– Det kan vara så att man lärt sig att det lönar sig, eftersom många av de här patienterna faktiskt överlever, säger Sten Walther, docent, överläkare samt Socialstyrelsens expert angående covid-19 och intensivvård till TT.

Andra metoder

En orsak till att fler som får intensivvård också överlever kan vara att man i högre grad använder syrgas i så kallad högflödesgrimma än intubering som innebär att man får en slang nerstoppad i halsen, vilket är en betydligt tuffare behandling.

Från 60 till 48 procent

Mellan den 1 januari och 31 maj avled 60 procent inom 30 dagar, av dem som var 80 år eller äldre och som hade vårdats på intensiven på grund av covid-19. Från och med september fram till årsskiftet var motsvarande andel nere på 48 procent.

Källa: Intensivvårdsregistret

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-01-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas