Hemtjänsten: 16 ansikten på två veckor
Foto: Getty Images
Nyheter | Kontraster

Hemtjänsten: 16 ansikten på två veckor

Omtanke personalen emellan och starkt fokus på de äldre. Det är faktorer som gör Salem bäst på kontinuitet i hemtjänsten.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-24

Det visar en sammanställning som tidningen Dagens Samhälle har gjort av statistik från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Salems kommun har på de tre senaste åren minskat antalet medarbetare som seniorer med hemtjänst möter från åtta till sex. Redan åtta är jämfört med andra kommuner mycket få och det är alltså dessutom en förbättring med 25 procent.

– Många upplever att det är en väldigt god arbetsmiljö här. Det finns en omtanke personal emellan och om jag jämför med mina tidigare arbetsplatser så kan jag se att det är väldigt kundcentrerat här och det genomsyrar hela organisationen, säger enhetschefen för hemtjänsten Mehran Moazami till Dagens Samhälle.

– Det är väldigt inpräntat hos oss att vi ska jobba med kontinuitet och att man i största möjliga mån ska få samma personal. Det är en del av kulturen vi jobbar med hela tiden.

Fattas resurser

Härnösand är den kommun där kontinuiteten försämrats mest under de senaste tre åren.

Där möter de äldre i genomsnitt 19 olika anställda på två veckor jämfört med elva år 2019.

Mats Kollin som är socialchef i Härnösand har försökt få den politiska ledningen i Härnösand att höja budgeten för hemtjänsten.

Ligger still

SKR-statistiken visar att medianen för samtliga kommuner är att hemtjänsttagarna möter 16 olika ansikten under två veckor, en siffra som har varit oförändrad sedan 2016.

Men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Från sex olika personal i Salem till 25 i Hallsberg. Utvecklingen går också åt helt skilda håll.

Uppryckning

Ett stort kliv framåt har tagits i Södertälje kommun. För tre år sedan träffade den äldre i genomsnitt 20 personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. I fjol var man nere på tolv personer, en förbättring med 40 procent.

En anledning uppges vara kommunens satsning på att införa heltid som norm. Kontinuiteten följs också upp varje månad.

– Att det kommer så få personal som möjligt är viktigt för den äldre. Det har varit en del i grundarbetet med planeringen, att vi ska ha scheman som man inte ändrar på mer än absolut nödvändigt, säger Erika Leijon, resultatområdeschef för ordinarie boende i Södertälje kommun.

Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen mäter också regelbundet hur kontinuiteten i hemtjänsten ser ut. När det gäller personalen så har kontinuiteten försämrats jämfört med för tio år sedan.

Då mötte äldre med hemtjänst i genomsnitt 13 olika personer under en 14-dagarsperiod. I den senaste mätningen möter äldre personer i snitt 16 olika personer ur hemtjänstpersonalen, alltså samma resultat som SKRs siffror visar.

– Kontinuiteten brister, konstaterar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i en kommentar.

Fem i topp – och botten

Bästa kommunerna

1 Salem 6 -25%
2 Emmaboda 7 0%
3 Nynäshamn 8 0%
4 Öckerö 8 -20%
5 Sorsele 8 -27%

Många olika ansikten

1 Hallsberg 25 47%
2 Ovanåker 22
3 Överkalix 22 38%
4 Örebro 22 22%
5 Hjo 22 5%

Siffrorna visar antalet olika personal som en hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod, och förändringen i procent under de senaste tre åren.

Källa: Dagens Samhälle

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas